Robert Rospędzihowski wiceprezesem ds. sprzedaży w rejonie EMEA

| Gospodarka Artykuły

Premier Farnell mianował, ze skutkiem natychmiastowym, Roberta Rospędzihowskiego na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za sprzedaż w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, odpowiadającego bezpośrednio przed Prezesem koncernu Premier Farnell, Chrisem Breslinem. Pełnił on rolę regionalnego dyrektora sprzedaży od 2015 roku, odpowiadając za sprzedaż, działania marketingowe i e-commerce w Europie Wschodniej, krajach skandynawskich oraz na kluczowych rynkach międzynarodowych w Rosji, Turcji i Izraelu.

Robert Rospędzihowski wiceprezesem ds. sprzedaży w rejonie EMEA

Robert Rospędzihowski ma ponad 30 lat doświadczenia w sprzedaży i dystrybucji oraz imponujące osiągnięcia w zarządzaniu strategiami sprzedaży w obu Amerykach, Chinach i Europie. Powrócił do koncernu Premier Farnell w 2015 roku, po opuszczeniu firmy Thomas Cook, w której kierował promocją. Wcześniej piastował liczne wysokie stanowiska zarządzające i pełnił funkcje kierownicze w firmach z branży elektroniki, takich jak Premier Farnell, Arrow Electronics, Future Electronics, a początkowo także ITT/STC Electronic Services.

Chris Breslin, prezes firmy Premier Farnell powiedział: "Dowodami na umiejętności naszej kadry kierowniczej w Europie są osiągnięcia, jakie uzyskaliśmy w ostatnich 12 miesiącach. Robert był jednym z twórców tego sukcesu, osiągając solidny, 2-cyfrowy wzrost sprzedaży w Europie Wschodniej w ubiegłym roku. Przyjmując nowe stanowisko, wnosi ze sobą do Zarządu bogate doświadczenie i pokaźną wiedzę na temat rynku elektroniki, które jestem przekonany, że pomogą firmie Farnell element14 rosnąć także i w kolejnym roku. Bardzo się cieszę, że mogę awansować Roberta na nowe stanowisko i powitać go w naszej Kadrze Zarządzającej najwyższego szczebla".