Powstała największa na świecie instalacja OPV

| Gospodarka Zasilanie

Na fasadzie magazynu Duisburger Hafen AG zainstalowano organiczne folie fotowoltaiczne o powierzchni 185 m². Ta testowa instalacja składa się ze 192 trzymetrowych paneli HeliaSol, co czyni ją największą, jak dotychczas, instalacją fasadową z fotowoltaiką organiczną - organic photovoltaics, OPV.

Powstała największa na świecie instalacja OPV

HeliaSol to lekka, cienka, elastyczna folia solarna, wytwarzana w procesie roll-to-roll firmy HeliaTek w Niemczech. Folia jest wyposażona w samoprzylepny spód, dzięki czemu może być nakładana bezpośrednio na różne powierzchnie, bez dodatkowych prac montażowych i bez wpływu na znajdującą się pod nią strukturę. W Duisburgu folie solarne zostały przyklejone bezpośrednio do metalowej fasady magazynu.

W przypadku paneli HeliaSol ani wentylacja, ani chłodzenie nie jest konieczne, ponieważ folie nie tracą mocy i sprawności w wysokich temperaturach.

Folie solarne generują w przybliżeniu tyle energii, ile rocznie zużywa 5-osobowe gospodarstwo domowe.

źródło: Electronics Weekly