Niemieckie elektrownie fotowoltaiczne generują więcej energii niż siłownie jądrowe

| Gospodarka Zasilanie

Instalacje fotowoltaiczne w Niemczech biją rekordy produkcji energii i okazują się doskonałym zabezpieczeniem systemu energetycznego na wypadek występującego zwiększonego jej zużycia. Ostatnio w Polsce zapotrzebowanie na moc osiągnęło kolejny letni rekord na poziomie znacznie przekraczającym 23 GW, a tymczasem niemieckie elektrownie PV pracowały z mocą bliską 25 GW. To mniej więcej tyle samo co elektrownie węglowe. Instalacje PV przyczyniają się również do stabilizowania cen energii na rynku spot.

Niemieckie elektrownie fotowoltaiczne generują więcej energii niż siłownie jądrowe

Instytut Fraunhofer ISE informuje, że w ubiegłym miesiącu instalacje PV w Niemczech wygenerowały 6,7 TWh energii elektrycznej, czyli więcej niż tamtejsze elektrownie jądrowe - 6,13 TWh, elektrownie wiatrowe - 4,47 TWh, elektrownie biomasowe - 3,36 TWh, gazowe - 2,52 TWh czy też wodne - 1,95 TWh. Wyższy poziom produkcji miały jedynie zakłady bazujące na węglu brunatnym - 11,82 TWh oraz węglu kamiennym - 7,12 TWh. Udział fotowoltaiki w niemieckim miksie energetycznym przekracza 15%.

Według danych Bundesnetzagentur, na koniec czerwca bieżącego roku łączna moc elektrowni fotowoltaicznych w Niemczech wynosiła 44,3 GW. W czerwcu potencjał niemieckich instalacji PV wzrósł o 342,5 MW, czyli o wartość porównywalną z łączną mocą wszystkich elektrowni fotowoltaicznych działających w Polsce.

źródło: gramwzielone.pl