W 2020 roku koszty magazynowania energii będą równe kosztom jej generowania przez panele PV

| Gospodarka Zasilanie

Koszty magazynowania energii spadają o co najmniej 20% rocznie i oczekuje się, że spadną do poziomu na tyle niskiego, że w 2020 r. zrównają sie komercyjnie z wytwarzaniem energii przy pomocy paneli fotowoltaicznych. Prognozę taką opublikowała organizacja China Energy Storage Alliance (CNESA).

W 2020 roku koszty magazynowania energii będą równe kosztom jej generowania przez panele PV

CNESA informuje, że w przypadku akumulatorów litowo-jonowych koszt magazynowania energii spadł z 4500-6000 CNY (672-896 USD)/kWh w 2013 r. do 1600-2000 CNY/kWh w roku 2017 i będzie nadal spadał do 1000-1500 CNY/kWh w 2020. Koszt innych technologii magazynowania energii spadał o 40-70% rocznie od 2013 r., a według prognoz CNESA spadnie do poziomu 1500 CNY/kWh w roku 2020.

Rynki magazynowania energii i wytwarzania energii fotowoltaicznej są zorientowane na politykę. W 2017 r. rząd Chin określił wytyczne dla rozwoju branży magazynowania energii w ciągu najbliższych 10 lat, mając na celu przejście od badań i rozwoju technologii do początkowego zastosowania komercyjnego w trakcie realizacji 13 Pięcioletniego Narodowego Planu Rozwoju, czyli w latach  2016-2020, oraz przejście od początkowej komercjalizacji do stosowania na dużą skalę w czasie 14 Pięcioletniego Narodowego Planu Rozwoju w latach 2021-2025.

Według stanu na koniec 2017 r. łączna pojemność zainstalowana wszystkich typów magazynów energii działających w Chinach osiągnęła wartość 28,9 GW, przy czym największy udział mają tu konkurencyjne kosztowo zbiorniki wodne (hydrauliczne magazynowanie energii). Na miejscu drugim pod względem udziału w łącznej pojemności znalazło się magazynowanie elektrochemiczne, stojące nadal w obliczu wyzwań związanych z czasem użytkowania, niezawodnością, bezpieczeństwem i recyklingiem.

źródło: DigiTimes

Zobacz również