Politechniki i uniwersytety tworzą Polskie Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii - PolStorEn

| Gospodarka Artykuły

Polskie Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii, powstające pod patronatem Ministerstwa Energii, ma na celu połączenie sił instytutów i uczelni z przemysłem, i opracowanie nowej generacji ogniw do akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych. Jak wyjaśnia inicjator przedsięwzięcia, prof. Władysław Wieczorek z Politechniki Warszawskiej, by skutecznie opracować własne, nowatorskie akumulatory konsorcjum powinno funkcjonować 10-15 lat.

Politechniki i uniwersytety tworzą Polskie Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania Energii - PolStorEn

Założycielami konsorcjum PolStorEn są: Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Instytut Metali Nieżelaznych. Konsorcjum ma charakter otwarty i po spełnieniu określonych warunków mogą do niego przystąpić kolejne instytucje.

Zdaniem prof. Wieczorka efektem pracy PolStorEnu powinno być stworzenie 2-3 prototypowych linii produkcyjnych ogniw akumulatorów, co miałoby pociągnąć za sobą łączne koszty około 80 mln zł.

Samochód elektryczny średniej wielkości ma akumulator o pojemności ok. 25 kWh, autobus - 200 kWh. Obecnie jedna kilowatogodzina pojemności baterii kosztuje do 400 dolarów.

Prezes Impact Clean Power Technology, Konrad Makomaski, wskazuje, że że polscy naukowcy mają istotne osiągnięcia, np. w elektrolitach, które są wykorzystywane za granicą. Podkreśla, że projekt PolStorEn ma duże szanse powodzenia, ale potrzeba kilku lat, by przejść z fazy laboratoryjnej do przemysłowej. Firma Impact Clean Power Technology dostarcza systemy bateryjne m.in. do elektrycznych autobusów Solaris i deklaruje chęć bycia jednym z głównych odbiorców polskich ogniw.

Patronujące projektowi PolStorEn Ministerstwo Energii zgłosiło projekt stworzenia Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, z którego w 2019 roku wypłaci 340 mln zł, a w roku kolejnym - 500 mln zł. Łącznie w ciągu 10 lat ministerstwo planuje wsparcie dla elektromobilności na poziomie 13 mld zł. Polska, oprócz prac nad akumulatorami w kraju, jest także zainteresowana uczestnictwem w europejskim projekcie EU Battery Alliance.

źródło: Rzeczpospolita