Renault utworzy największy w Europie system magazynowania energii elektrycznej

| Gospodarka Zasilanie

Koncern Renault poinformował o rozpoczęciu realizacji projektu "Advanced Battery Storage", czyli rozproszonego na terenie Francji i Niemiec, bateryjnego magazyn energii elektrycznej, który będzie największym tego typu systemem w Europie. Do jego utworzenia wykorzystywane będą wyłącznie akumulatory trakcyjne pochodzące z samochodów elektrycznych. Magazyn ma docelowo dysponować mocą 70 MW i pojemnością 60 MWh, co odpowiada dziennemu zapotrzebowaniu około 5 tys. gospodarstw domowych.

Renault utworzy największy w Europie system magazynowania energii elektrycznej

Pierwsze elementy systemu zostaną zainstalowane na początku 2019 roku w zakładach produkcyjnych Renault w Douai (departament Nord) i w Cléon (departament Seine Maritime) oraz w starej kopalni węgla w Nadrenii Północnej-Westfalii. Rozproszony system magazynowania energii elektrycznej ułatwi wprowadzenie energii ze źródeł odnawialnych do sieci energetycznych.

Nowy stacjonarny magazyn energetyczny będzie sukcesywnie rozbudowywany - ostatecznie składać się ma z 2 tys. akumulatorów umieszczanych w odpowiednich kontenerach. Projekt przewiduje głównie wykorzystywanie akumulatorów wycofywanych z użytkowania w samochodach, ale także w pewnej części urządzeń nowych. Będzie to możliwe ze względu na zachowywanie przez akumulatory trakcyjne dużej zdolności do magazynowania energii elektrycznej nawet po zakończeniu ich eksploatacji w pojazdach.

źródło: ORPA