Laboratorium firmowe z funduszy UE

| Gospodarka Projektowanie i badania

W 2019 roku przedsiębiorcy nadal będą mogli liczyć na pieniądze z programu unijnego „Inteligentny Rozwój". Dotacje będzie można przeznaczyć na prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, przy czym ten ostatni element musi zostać uwzględniony w każdym projekcie. Efektem podjętych działań powinny być nowe produkty, usługi i procesy, które nadają się do praktycznego (komercyjnego) wykorzystania.

Laboratorium firmowe z funduszy UE

Oferta skierowana jest do dużych, małych i średnich firm, a także do konsorcjów, w tym tych z udziałem jednostek naukowych. Jedyne ograniczenie będzie takie, że projekt ma dotyczyć tzw. regionów słabiej rozwiniętych, czyli w praktyce wszystkich województw z wyjątkiem mazowieckiego.

Nabór wniosków ma ruszyć pierwszego kwietnia, a zakończyć się pierwszego lipca, z zastrzeżeniem podziału konkursu na etapy. Tak jak dotychczas, za realizację tego działania (ogłoszenie konkursu, jego realizacja, ocena wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów) odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W jednym z etapów przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o środki na budowę lub rozbudowę infrastruktury służącej prowadzeniu badań, tj. laboratoriów i centrów badawczych. Są one dostępne poprzez działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw". Warunkiem ubiegania się o te środki jest dysponowanie planem prowadzenia badań (agenda badawcza). Innymi słowy firma musi wykazać, w jaki sposób wykorzysta przyznaną jej dotację oraz jak tworzone lub rozwijane laboratorium i zainstalowany sprzęt będą przyczyniać się do tworzenia nowych produktów, usług lub technologii.