Wzrośnie znaczenie układów drukowanych, organicznych i elastycznych

| Gospodarka Artykuły

Rynek układów drukowanych, organicznych i elastycznych, i tych, które potencjalnie mogą być wytwarzane w tych technologiach, wzrośnie z 1,92 mld do 57,16 mld dolarów w latach 2009-2019, jak wynika z wyliczeń sporządzonych przez IDTechEx. W bieżącym roku ten młody rynek zdominują przede wszystkim tusze przewodzące, stosowane w klawiaturach membranowych, płytkach PCB, sensory, takie jak czujniki glukozy we krwi, oraz organiczne diody LED (OLED).

Wzrośnie znaczenie układów drukowanych, organicznych i elastycznych

Te trzy grupy elementów generować będą łącznie 71% całkowitych obrotów. Szacuje się, że jedynie 35% komponentów uwzględnionych w raporcie to produkty w głównej mierze układy drukowane, jednak udział ten wzrośnie do 76% w 2019 r. Udział komponentów wytwarzanych na elastycznym substracie wyniesie w roku bieżącym 18%, natomiast w przeciągu najbliższych dziesięciu lat wzrośnie do 73%. Według ekspertów, popularnością będą cieszyły się przede wszystkim elementy drukowane, a przy tym elastyczne.

Układy fotowoltaiki, takie jak te wykonane w technologii CIGS (Copper indium gallium selenide), stanowić będą w bieżącym roku rynek warty 0,41 mld dolarów. Jednocześnie, wzrasta zainteresowanie klientów takimi materiałami jak CdTe oraz aSi, a część firm zademonstrowała drukowane lub elastyczne układy wykonane w tej technologii. Zdaniem analityków, można się spodziewać, że sprzedaż tych elementów wyniesie 2,8 mld dolarów w roku obecnym. Popyt na wyświetlacze typu e-paper wyniesie 80 mln dolarów, natomiast elektroluminescencyjne 60 mln dolarów.

Jednocześnie, duża część firm zajmuje się rozwijaniem technologii, które jeszcze nie znalazły komercyjnego zastosowania, jak przede wszystkim układy tranzystorowe. Nad zagadnieniem tym pracuje obecnie ponad 500 zespołów badawczych, podczas gdy całkowite obroty z tego tytułu wyniosą zaledwie 10 mln dolarów. Duża część badań prowadzona jest nad półprzewodnikami organicznymi, jednak zdaniem ekspertów w przyszłości ulegnie to zmianie, jako że już rozwiązania nieorganiczne przewyższają je parametrami. Pod względem geograficznym, dominują USA, Japonia oraz Europa.

Pod wieloma względami, to właśnie firmy ze Starego Kontynentu mają przewagę na rynku. To właśnie tutaj powstają pierwsze fabryki elektroniki drukowanej. Niemniej jednak, pod względem liczby nowopowstałych firm, Stany Zjednoczone dominują nad Europą. Mimo że wschodnioazjatyckich firm jest nadal niewiele, są to przeważnie duże konglomeraty, generujące łącznie 53% wydatków na rynku.

Jest to spowodowane faktem, że główny segment rynku, wyświetlacze OLED, są przeważnie wytwarzane w tym regionie i kupowane przez producentów elektroniki konsumenckiej, jak np. odtwarzacze mp3. Zdaniem ekspertów, obserwowalny będzie trend do przenoszenia części produkcji do Azji, jednak rynki europejski i amerykański nadal będą radziły sobie bardzo dobrze.