Brak pracowników spowalnia rynek elektroniczny w Europie

| Gospodarka Aktualności

Mimo odnotowanego wysokiego wzrostu w latach 2017–2018 branża elektroniczna coraz bardziej zmaga się z niedostatkiem wykwalifikowanych pracowników. Zgodnie z comiesięcznymi raportami amerykańskiej fundacji Institute for Supply Managment taki problem pojawiał się już wcześniej w Stanach Zjednoczonych, natomiast teraz to Unia Europejska, obciążona dodatkowo perspektywą Brexitu oraz taryfami celnymi, obawia się znaczącego spadku liczby rąk do pracy.

Brak pracowników spowalnia rynek elektroniczny w Europie

Według Johna Mitchella, CEO IPC - międzynarodowego stowarzyszenia producentów i usługodawców w sektorze elektronicznym - pomimo rekordowo niskiej stopy bezrobocia w Unii Europejskiej wynoszącej 6,4% oraz, jak podaje w swoim raporcie Oxford Economics, dalszych prognoz spadku o 0,2% rocznie przez najbliższe 5 lat, aż ponad dwie trzecie firm zrzeszonych w IPC zwraca uwagę na to, że właśnie brak wykwalifikowanych pracowników znacząco ogranicza ich możliwości rozwoju. Aby sobie z tym poradzić, zdaniem Mitchella, "Europa musi wprowadzić zdecydowaną politykę międzysektorową mającą na celu poprawę sytuacji branży elektronicznej".

Wiele zagrożeń

Niekorzystna koniunktura na rynku oraz realna groźba recesji w zachodnich krajach Unii Europejskiej skutkują niechęcią do zatrudniania nowych pracowników. Zrozumiałe jest, że firmy nie chcą inwestować w wyszkolenie dodatkowych kadr, nie mając pewności, czy przyczynią się one do zwiększenia zysków i udziału na rynku firmy. Duże ryzyko inwestycji w nowych pracowników połączone z niewystarczającą liczbą pracowników wykwalifikowanych powodują zastój na rynku i ograniczają znacząco możliwość jego dalszego rozwoju.

Pracownicy z Unii Europejskiej dysponują dużą mobilnością, mogą przeprowadzić się i podjąć pracę w dowolnym państwie unijnym, więc zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika nie stanowi tak dużego problemu jak jego znalezienie.

Jednym z problemów dotyczących kwalifikacji pracowników jest również niespójny system edukacyjny w krajach członkowskich UE. Państwa członkowskie mają pełną niezależność w tworzeniu programów nauczania i systemu edukacji. Unia Europejska zajmuje się w tym zakresie jedynie przyznawaniem funduszy, zbieraniem danych oraz tworzeniem systemu referencyjnego, który pozwoliłby pracodawcom łatwo porównać kwalifikacje i tytuły naukowe zdobyte w różnych krajach.

Sektor w liczbach

We wszystkich krajach Unii Europejskiej sektor elektroniczny zatrudnia obecnie około 2,4 mln pracowników, co przekłada się na 8% całkowitego zatrudnienia w branży produkcyjnej. Zgodnie z raportem IPC oraz Oxford Economics Niemcy przodują w sektorze elektronicznym, zatrudniając około 813 tys. osób. Jest to ponad dwie trzecie całkowitego zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Francja, Włochy, Wielka Brytania oraz Polska zajmują kolejne miejsca w czołowej piątce. Raport wskazuje również na wysoką tendencję wzrostową zatrudnienia we wschodnich krajach UE, wynoszącą 2,1% rocznie z perspektywą dalszego wzrostu na przestrzeni pięciu lat - ponad dwa razy więcej niż w krajach zachodnich Unii Europejskiej. (PM)

 
Zatrudnienie w sektorze elektronicznym w Europie

Duże niedobory wykwalifikowanych pracowników oraz zmieniające się wymagane kwalifikacje wymagane do podjęcia pracy to obecnie największe wyzwania, przed którymi stoi sektor elektroniczny w Europie i na świecie.

Zobacz również