HTC zwolni 1500 pracowników produkcyjnych

| Gospodarka Artykuły

Firma HTC ogłosiła, że ​​w ramach działań restrukturyzacyjnych planuje zwolnić 1500 osób zatrudnionych w dziale produkcji smartfonów na Tajwanie. Liczba ta oznacza zredukowanie o 23% siły roboczej firmy, która na koniec czerwca wynosiła 6450 osób. Cięcia mają się zakończyć do września bieżącego roku.

HTC zwolni 1500 pracowników produkcyjnych

HTC przekonuje, że w celu poprawy wydajności operacyjnej nieustannie dostosowuje swoje moce produkcyjne, reagując na zmieniające się tendencje przemysłowe i wymagania rynku. Obecne zwolnienia są częścią długofalowych wysiłków firmy zmierzających do utrzymania podstawowej konkurencyjności oraz mających na celu migrację do automatyzacji i inteligentnej produkcji, a także realizację innowacji produkcyjnych.

Według źródeł branżowych posunięcie to stanowi kontynuację planów restrukturyzacji spółki, która połączyła swoje działy smartfonów i wirtualnej rzeczywistości (VR) w ramach jednego łańcucha zarządzania w każdym regionie, aby skonsolidować wykorzystanie zasobów od początku 2018 roku. Plany zwolnień mają pomóc firmie obniżyć całkowite koszty produkcji, jednocześnie pozwalając jej bardziej skupić się na działalności w zakresie VR i na rozwoju nowych technologii. Prezes firmy Cher Wang powiedział niedawno, że HTC zwiększa wysiłki na rzecz rozwoju takich technologii, jak VR/AR, AI, 5G i blockchain, ponieważ ma na celu ożywienie działalności w zakresie smartfonów poprzez wykorzystanie nowych aplikacji wykorzystujących właśnie te nowe technologie.

źródło: DigiTimes