Motorola zmodernizuje policyjny system łączności trunkingowej

| Gospodarka Komunikacja

Policja udzieliła konsorcjum Motorola Solutions Systems zamówienia o wartości 124 mln zł na modernizację policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu łączności radiowej w standardzie ETSI TETRA. Kontrakt swoim zakresem obejmuje dostawy wszelkich urządzeń, materiałów oraz usługi niezbędne do instalacji, uruchomienia i konfiguracji systemu, a także jego prawidłowego i efektywnego działania.

Motorola zmodernizuje policyjny system łączności trunkingowej

 

Zobacz również