Photon Energy przejął mniejszościowy pakiet akcji RayGen Resources

| Gospodarka Zasilanie

Firma Photon Energy nawiązała strategiczne partnerstwo i stała się akcjonariuszem mniejszościowym australijskiego RayGen Resources. Planowane jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia australijskiej firmy w obszarze technologii PV oraz magazynowania energii, w celu rozwijania globalnych projektów z zakresu energii odnawialnej.

Photon Energy przejął mniejszościowy pakiet akcji RayGen Resources

Photon Energy będzie działać jako deweloper i wykonawca w modelu EPC (Engineering, Procurement and Construction), co oznacza, że firma zajmie się projektowaniem instalacji, dostawą urządzeń, a także finalnie ich montażem, oraz - w określonych przypadkach - będzie inwestorem kapitałowym. Partnerstwo obejmie przygotowanie projektów solarnych i rozwiązań z dziedziny magazynowania energii o mocy 100 MWp/1000 MWh.

- Inwestycja w RayGen jest pierwszym krokiem w kierunku wytwarzania komponentów dla branży fotowoltaicznej. Eliminacja przerw w dostawie energii słonecznej oraz jej 24-godzinna dostępność po konkurencyjnych kosztach sieciowych jest swego rodzaju "Świętym Graalem" w branży PV, a RayGen to oferuje. Dzięki partnerstwu będziemy mogli zaoferować szeroki wachlarz rozwiązań PV przyłączanych do sieci dystrybucyjnej, jak też w odległych lokalizacjach, poza zasięgiem sieci, np. na wyspach. Współpraca z zespołem RayGen daje szansę przesuwania obecnych granic w branży energii słonecznej w nadchodzących latach - powiedział Georg Hotar, CEO Photon Energy.

RayGen, obok szerokiej wiedzy z zakresu fotowoltaiki skupionej w rozwiązaniu PV Ultra, oferuje także technologię wydajnego i taniego magazynowania energii w ramach Thermal Hydro.

PV Ultra wytwarza energię elektryczną i ciepło ze światła słonecznego skupionego na zamontowanym na wieży odbiorniku fotowoltaicznym. Odbiornik zawiera około 400 modułów PV Ultra, z których każdy wytwarza 2,5 kW energii elektrycznej i 5 kW ciepła. Łącznie jest to 1 MW energii elektrycznej i 2 MW ciepła dla 3 MWp mocy w technologii PV Ultra. Jest to system modułowy, można go więc zwiększać lub zmniejszać w jednostkach 1 MW, dopasowując go do różnych projektów i klientów.

Thermal Hydro to system tani, duży i pozwalający na długotrwałe magazynowanie energii, opracowany przez RayGen. Wykorzystując wyjątkową zdolność PV Ultra do kogeneracji energii elektrycznej i ciepła, system skutecznie magazynuje energię cieplną w dwóch izolowanych zbiornikach wodnych z różnicą temperatur 90°C. RayGen dostosował technologię magazynowania ciepła, stosowaną szeroko w północnoeuropejskich systemach ciepłowniczych, do magazynowania energii elektrycznej. W razie potrzeby moc jest przekazywana przez napędzany termicznie silnik ORC (Organic Rankine Cycle), tj. sprawdzoną technologię, stosowaną w systemach geotermicznych.

- Kooperacja z Photon Energy przyspieszy wdrożenie naszej technologii. Znaleźliśmy strategicznego partnera, który podziela naszą misję szybkiego przejścia na czystą energię. Transformacja gospodarki w kierunku 100-procentowego wykorzystania energii odnawialnej będzie wymagać rozwiązań dających możliwość taniego magazynowania energii przez wiele godzin, dni lub tygodni, które będą wdrażane na dużą skalę, na całym świecie. Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi Photon Energy oraz szerokiemu doświadczeniu w opracowywaniu i prowadzeniu projektów słonecznych na całym świecie, technologia RayGen może wkrótce działać w wielu krajach i sektorach, pomagając urzeczywistnić przejście na odnawialne źródła energii - podkreślił Richard Payne, CEO RayGen.

źródło: Photon Energy