5G i motoryzacja wywołują kolejki po laminat do produkcji PCB

| Gospodarka PCB

Firma NCAB przedstawiła ciekawe spostrzeżenia swojego pracownika (Ruben Contreras) na temat dostępności materiałów do produkcji obwodów drukowanych, głównie laminatów, które jak wiadomo są produkowane prawie wyłącznie w Chinach. Przedstawiamy skrót tego materiału.

5G i motoryzacja wywołują kolejki po laminat do produkcji PCB

Ze względu na zwiększone zapotrzebowanie rynku na zaawansowane materiały do zastosowań w obszarze telekomunikacji 5. generacji i motoryzacji wielu producentów laminatu zwiększyło produkcję wyrobów o wysokich parametrach kosztem typów standardowych (FR-4). Dodatkowo epidemia i spadek możliwości produkcyjnych wytwórców ma negatywny wpływ na podaż standardowego materiału (o temperaturze zeszklenia Tg od niskiej do średniej), przy jednoczesnym dużym popycie. Na skutek nierównowagi popytu i podaży wzrosły też ceny.

Dlaczego producenci laminatów stawiają na materiały o wysokiej wydajności? Bo są one znacznie droższe - arkusz niskostratnego laminatu na anteny lub układy radiowe do stacji bazowych kosztuje prawie sześć razy tyle, ile standardowy FR-4. W ten sposób, produkując mniej, firmy te mogą osiągnąć większe dochody.

Ponieważ popyt na wersje standardowe przewyższa podaż, konsekwencją jest wydłużenie czasów realizacji zamówień, od dawnych 2-7 dni, do często ponad 3 tygodni, a nawet rekordowo długiego okresu 45 dni. Na producentach PCB wymusza to poświęcenie większej uwagi planowaniu zaopatrzenia, ponieważ na dostawy trzeba czekać. Im większa skala produkcji PCB, tym jest to ważniejsze, gdyż producenci czasami przechowują niewielkie ilości materiałów w magazynie, ale kupują je dodatkowo, w przypadku większych zamówień.