IDC przewiduje 6-procentowy spadek na rynku półprzewodników w 2020 roku

| Gospodarka Aktualności

Pandemia poza zagrożeniem dla życia ludzkiego wpływa na gospodarkę. Podczas gdy niektóre branże, takie jak rozrywkowa czy turystyczna, mierzą się z gigantycznymi problemami, wciąż nie w pełni wiadomo, w jakim stopniu koronawirus wpłynie na rynek elektroniki. International Data Corporation (IDC) w swoim najnowszym raporcie prognozuje sytuację na rynku półprzewodników.

IDC przewiduje 6-procentowy spadek na rynku półprzewodników w 2020 roku

Opublikowany przed IDC raport zakłada 4 scenariusze (patrz tabela), zależne od licznych niemożliwych do ustalenia na chwilę obecną czynników. Dla każdego z nich przygotowana została szczegółowa prognoza wartości rynku na najbliższe miesiące, czasu potrzebnego na pełne odbudowanie łańcucha dostaw, czasu zmniejszonego zapotrzebowania na elektronikę i czasu, przez który zakłócony będzie rynek elektroniczny. W chwili opublikowania raportu najbardziej prawdopodobnym wariantem według IDC jest scenariusz 2, a globalna wartość rynku półprzewodników spadnie o 6% na przestrzeni najbliższych miesięcy. Kwarantanna i utrudnienia w podróżowaniu i dostawach prawdopodobnie ustąpią przez lato, pozwalając przywrócić pełną produkcję w fabrykach, jednak szkody poczynione przez wirusa przełożą się na spadek wartości rynku półprzewodników o 25 mld USD. IDC zakłada jednak, że rynek będzie w stanie odbudować się całkowicie w ciągu roku po ustąpieniu epidemii. Raport wyraźnie zaznacza, że dla globalnego rynku skutki epidemii dopiero zaczynają być odczuwalne a zbyt wiele czynników pozostaje niewiadomą, żeby móc dokładnie określić jej całkowity skutek. Pomimo tak trudnej sytuacji nie ma najmniejszych wątpliwości, że stale zyskujące na popularności technologie, takie jak Internet Rzeczy czy sieć 5G, będą się w dalszym ciągu intensywnie rozwijały, napędzając zapotrzebowanie na półprzewodniki, co przyspieszy znacznie odbicie koniunktury. (PM)