Europejski rynek dystrybucji półprzewodników w wirusowej niepewności

| Gospodarka Komponenty

Organizacja DMASS informuje o zanotowanym w Europie spadku przychodów dystrybutorów ze sprzedaży półprzewodników w I kwartale 2020 r. na poziomie 11,7% - do 2,19 mld euro. Wynika on z gorszego popytu, problemów makroekonomicznych oraz obaw związanych z koronawirusem. Prognozy na kolejne miesiące są trudne do sformułowania, gdyż wyłączenia gospodarki w wielu krajach i spowolnienie produkcji przemysłowej dość poważnie wpływają na przemysł elektroniczny.

Europejski rynek dystrybucji półprzewodników w wirusowej niepewności

Zdaniem DMASS największy wpływ pandemii będzie obserwowany dopiero w nadchodzących kwartałach. Zakłócenia w łańcuchu dostaw utrudniają też przewidywanie czego może potrzebować przemysł w ciągu najbliższych kilku kwartałów.

Wyniki w poszczególnych krajach są dość zróżnicowane. Francja, Wielka Brytania, kraje skandynawskie i kraje Beneluksu wykazały duże spadki sprzedaży (do nawet 40%), natomiast Europa Wschodnia radziła sobie znacznie lepiej (spadek jedynie o 4%). Duże spadki sprzedaży w wymienionych krajach (zwłaszcza skandynawskich), to także efekt coraz silniejszego trendu sprzedaży komponentów bezpośrednio od producentów (direct), co zmniejsza obroty dystrybutorów.