Lena Lighting informuje o wynikach

| Gospodarka Optoelektronika

Lena Lighting - krajowy producent oświetlenia - podał szacunkowe wyniki działalności za I kw. 2020 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 28,7 mln zł (spadek o 2,17% r/r), a zysk netto wyniósł 2,5 mln zł (wzrost o 32%). Lepsze dane niż w 2019 roku są zdaniem zarządu firmy wynikiem wzrostu kursu euro, bez tego wynik jest podobny. Firma podała, że pandemia wirusa SARS-CoV-2 nie miała negatywnego wpływu na wyniki Leny w pierwszym kwartale 2020 r. Jednakże nie należy wykluczyć, że w kolejnych kwartałach sytuacja ta w spółce ulegnie zmianie. Na razie praca przebiega bez zakłóceń.

Lena Lighting informuje o wynikach

 

Zobacz również