Projekt "EMC-Labnet" nabiera rozmachu

| Gospodarka Projektowanie i badania

Stanowiska do badania odporności urządzeń techniki morskiej na zaburzenia przewodzone niskiej częstotliwości oraz na wahania parametrów energii zasilającej na jednostkach pływających, z jednoczesnymi zmianami napięcia i częstotliwości - to najnowsze urządzenia, które trafiły do rozbudowywanego przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej (OBR CTM), laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Mimo że budowa laboratorium jeszcze się nie rozpoczęła, to nowe stanowiska badawcze już teraz zostały uruchomione.

Projekt "EMC-Labnet" nabiera rozmachu

Dostawa sprzętu zrealizowana została przez firmę EMC-Forto i jest kolejnym krokiem w procesie budowy i wyposażania kompleksowego zaplecza badawczego laboratorium EMC. Inwestycja ma na celu rozbudowę i uzupełnienie bazy technicznej i laboratoryjnej członków Konsorcjum "EMC-LabNet" oraz utworzenie strategicznej sieci laboratoriów, stanowiących zaplecze dla badań naukowych, prac rozwojowych i badań certyfikacyjnych, prowadzonych na rzecz poprawy funkcjonowania i konkurencyjności polskiej gospodarki, ochrony środowiska naturalnego, ludzi i urządzeń technicznych przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Na pierwszym etapie (pisaliśmy o tym prawie miesiąc temu) dostawa sprzętu do CTM obejmowała stanowiska tworzące system generowania i mierzenia anomalii w różnych systemach zasilania. Są one odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na badania techniczne i aktualizację wymagań coraz bardziej zaawansowanych urządzeń elektronicznych. Stanowiska są wykorzystywane do świadczenia usług komercyjnych praktycznie od chwili ich dostawy do laboratorium. Sukcesywnie, jeszcze w trakcie budowy obiektu nowego laboratorium, realizowane będą dostawy sprzętu dla kolejnych obszarów objętym projektem.