Vertiv i Honeywell będą optymalizowć pracę centrów danych

| Gospodarka Aktualności

W ramach porozumienia firmy zamierzają połączyć doświadczenie Honeywella w zakresie technologii operacyjnych z rozwiązaniami Vertiv przeznaczonymi dla krytycznej infrastruktury cyfrowej, co pozwoli osiągnąć bardziej zrównoważoną i wydajną pracę centrów danych. Kombinacja inteligentnego wyboru rodzaju źródeł energii ze scentralizowanym wglądem w działalność operacyjną i stan infrastruktury pozwoli na zmniejszenie poboru energii.

Vertiv i Honeywell będą optymalizowć pracę centrów danych

Funkcjonujące centra danych wymagają dużej mocy. Firmy Honeywell i Vertiv rozpoczęły współpracę, której celem jest stworzenie zintegrowanych rozwiązań zwiększających niezawodność centrów, ich odporność na awarie i katastrofy, a także optymalizacja wydajności operacyjnej. Rozwiązania mają być dostępne jeszcze w 2020 roku.

Podstawę oferty stanowić będą tworzone przez Honeywella systemy zarządzania budynkami (BMS), oprogramowanie narzędziowe oraz produkty ochronne, a także dostarczane przez Vertiv systemy zasilania gwarantowanego (UPS), rozwiązania do dystrybucji energii, systemy klimatyzacji precyzyjnej, monitorowania infrastruktury i rozwiązania modularne. Dzięki współpracy operatorzy centrów danych każdej wielkości - hiperskalowalnych, dużej skali, kolokacyjnych oraz brzegowych - będą mogli zintegrować wiele rodzajów przetwarzanych informacji w ramach jednego obiektu. Będą też mogli wykorzystywać dane z systemów zarządzania budynkami do optymalizacji działalności, zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia kosztów, zwiększając przy tym wydajność i niezawodność centrów.

Początkowo Honeywell i Vertiv skoncentrują się na rozwiązaniach mikrosieci energetycznych dla centrów danych, by umożliwić efektywną eksploatację alternatywnych źródeł mocy, takich jak panele słoneczne, ogniwa paliwowe i baterie. Pierwszym produktem oferowanym w ramach współpracy będzie inteligentne rozwiązanie do zarządzania energią, zawierające funkcje zarządzania różnymi źródłami mocy oraz kontroli ich pracy.

źródło: Honeywell, Vertiv

Zobacz również