Elproma działa w nowej siedzibie

| Gospodarka Aktualności

Firma Elproma Elektronika, działająca na polskim rynku elektroniki od 1992 roku, przeniosła się do nowej siedziby w Czosnowie przy ul. Duńskiej 2a, której powierzchnia użytkowa to 1000 m². Realizację inwestycji rozpoczęto w marcu 2019 r., a jej wartość wyniosła 8,5 mln zł. Powstanie nowej siedziby pozwoliło zwiększyć moce produkcyjne i zatrudnienie.

Elproma działa w nowej siedzibie

W ramach inwestycji powstało profesjonalne laboratorium badawcze. Firma dokonała również istotnych zakupów sprzętowych, nabywając m.in. tester sieci (za 150 tys. zł), oscyloskop 6 GHz 4ch (150 tys. zł), symulator GNSS (30 tys. zł), stacjonarne komputery dla naukowców (90 tys. zł), ramię robota (130 tys. zł), czy ploter laserowy CNC (260 tys. zł)

Budowa nowej siedziby Elpromy uzyskała dofinansowanie w ramach umowy RPMA.01.02.00-14-c012/l8-00 o dofinansowanie projektu "Utworzenie profesjonalnego laboratorium badawczego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce", a także w ramach Działania 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-202O.

Obecnie Elproma Elektronika zatrudnia 50 pracowników, w tym 20 inżynierów. Oficjalne otwarcie nowej siedziby jest przewidziane w terminie późniejszym.

źródło: Elproma

Zobacz również