Elproma rekomenduje wstrzymanie obsługi sekundy przestępnej

| Gospodarka Pomiary

Firma Elproma, członek PIIT, na prośbę krajowej metrologii czasu sporządziła opinię dotyczącą rekomendacji wstrzymania obsługi sekundy przestępnej UTC - leap-second. Dokument zostanie przedłożony do międzynarodowej dyskusji ITU (International Telecommunication Union) i pokrywa się z oficjalnym stanowiskiem Polski i Unii Europejskiej, w której głos swój przedstawią także Stany Zjednoczone (GPS), Rosja (GLONASS), Chiny (BeiDou) i Indie (IRNSS).

Elproma rekomenduje wstrzymanie obsługi sekundy przestępnej

Sekunda przestępna dodawana jest nieregularnie (zwykle w czerwcu lub w grudniu) w celu zsynchronizowania czasu UTC ze średnim czasem słonecznym. Daty dodawania sekund przestępnych w celu zsynchronizowania doby z opóźniającym się ruchem obrotowym Ziemi na podstawie obserwacji astronomicznych określa Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia (IERS). Ostatnia, 37. sekunda przestępna została dodana 31 grudnia 2016.

Zdaniem specjalistów Elpromy dalsza kontynuacja obsługi sekund przestępnych UTC wprowadza duże ryzyko awarii w systemach IT i Przemysłu 4.0. Są one bowiem coraz bardziej uzależnione od czasu dostępnego z systemu satelitarnego GNSS, który zapewnia sygnał czasu UTC dla rozproszonych inteligentnych sieci telekomunikacyjnych, sieci komórkowych, rynków finansowych i radiodyfuzji.

Brak standardu obsługi sekundy przestępnej, słaby dialog między społecznością IT i specjalistami z zakresu metrologii czasu, różnorodność implementacji odbiorników GNSS, a także inne podejście do obsługi UTC między platformami GLONASS, GPS, GALILEO, BeiDou i IRNSS prowadzą do rozbieżności czasowych i problemów z synchronizacją zdarzeń w przemyśle. Jest to szczególnie niebezpieczne dla systemów telemetrii rozproszonej z predykcyjnym mechanizmem sterowania - charakterystycznym dla Przemysłu 4.0. Niezgodność czasu jest szczególnie niebezpieczna dla sieci TSN (Time Sensitive Networking). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.elpromatime.com.

Zobacz również

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie