Elproma rekomenduje wstrzymanie obsługi sekundy przestępnej

| Gospodarka Pomiary

Firma Elproma, członek PIIT, na prośbę krajowej metrologii czasu sporządziła opinię dotyczącą rekomendacji wstrzymania obsługi sekundy przestępnej UTC - leap-second. Dokument zostanie przedłożony do międzynarodowej dyskusji ITU (International Telecommunication Union) i pokrywa się z oficjalnym stanowiskiem Polski i Unii Europejskiej, w której głos swój przedstawią także Stany Zjednoczone (GPS), Rosja (GLONASS), Chiny (BeiDou) i Indie (IRNSS).

Elproma rekomenduje wstrzymanie obsługi sekundy przestępnej

Sekunda przestępna dodawana jest nieregularnie (zwykle w czerwcu lub w grudniu) w celu zsynchronizowania czasu UTC ze średnim czasem słonecznym. Daty dodawania sekund przestępnych w celu zsynchronizowania doby z opóźniającym się ruchem obrotowym Ziemi na podstawie obserwacji astronomicznych określa Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia (IERS). Ostatnia, 37. sekunda przestępna została dodana 31 grudnia 2016.

Zdaniem specjalistów Elpromy dalsza kontynuacja obsługi sekund przestępnych UTC wprowadza duże ryzyko awarii w systemach IT i Przemysłu 4.0. Są one bowiem coraz bardziej uzależnione od czasu dostępnego z systemu satelitarnego GNSS, który zapewnia sygnał czasu UTC dla rozproszonych inteligentnych sieci telekomunikacyjnych, sieci komórkowych, rynków finansowych i radiodyfuzji.

Brak standardu obsługi sekundy przestępnej, słaby dialog między społecznością IT i specjalistami z zakresu metrologii czasu, różnorodność implementacji odbiorników GNSS, a także inne podejście do obsługi UTC między platformami GLONASS, GPS, GALILEO, BeiDou i IRNSS prowadzą do rozbieżności czasowych i problemów z synchronizacją zdarzeń w przemyśle. Jest to szczególnie niebezpieczne dla systemów telemetrii rozproszonej z predykcyjnym mechanizmem sterowania - charakterystycznym dla Przemysłu 4.0. Niezgodność czasu jest szczególnie niebezpieczna dla sieci TSN (Time Sensitive Networking). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.elpromatime.com.