Do 2026 roku wartość rynku usług IoT przekroczy 149 mld dolarów

| Gospodarka Mikrokontrolery i IoT

Prognoza przygotowana przez MarketsandMarkets wskazuje, że wartość rynku usług IoT skierowanych do profesjonalnych zastosowań, do 2026 roku osiągnie poziom 149,9 mld dolarów, charakteryzując się wskaźnikiem CAGR na poziomie 7,2%. Dla porównania, w roku 2020 sektor ten był wart 98,8 mld dolarów. 

Do 2026 roku wartość rynku usług IoT przekroczy 149 mld dolarów

Motorem wzrostu rynku jest szybko rosnąca liczba urządzeń IoT podłączonych do sieci i rozwój technologii komunikacji bezprzewodowej. Na wzrost ten wpływa również rosnąca potrzeba optymalizacji prac w różnych sektorach, a także realizacja rządowych przedsięwzięć w zakresie technologii IoT.

Na podstawie świadczonych usługi konsultingowych IoT oczekuje się, że w okresie prognozy segment doradztwa biznesowego obejmie większość rynku. Usługi takie obejmują podstawowe aspekty strategii biznesowych oraz planowanie związane z wdrażaniem technologii IoT w organizacjach. Prawdopodobnie segment dotyczący małych i średnich przedsiębiorstw będzie rósł z wyższym współczynnikiem CAGR. Raport wskazuje, że małe i średnie firmy wykazują większą elastyczność w realizacji projektów związanych z nowymi technologiami, takimi jak IoT i przetwarzanie w chmurze, ponieważ ich obecny poziom inwestycji w IT nie jest wysoki. W związku z tym takie podmioty mogą szybciej wdrożyć dowolną technologię.

Pod względem wdrożeń oczekuje się, że największy udział w rynku globalnym IoT będzie miała Ameryka Północna, uruchamiając usługi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Kraje te zapewniają warunki gospodarcze dla większych inwestycji w działalność R&D, co przełoży się na rozwój nowych technologii. Ze względu na wczesne przyjęcie trendów technologicznych, takich jak IoT, chmura, AI, big data i mobilność, północnoamerykańskie organizacje chętnie włączają technologie IoT do swoich procesów. Oczekuje się, że to rozwój w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz przyjęcie cyfryzacji w sektorach produkcyjnych wśród większych firm będzie szczególnie napędzać wzrost rynku usług IoT w Ameryce Północnej.

źródło: Profit from IoT

Zobacz również