ITR i Semicon pracowali nad wydłużeniem żywotności elektroniki

| Gospodarka Projektowanie i badania

Według danych Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) średnia żywotność smartfona w Europie wynosi trzy lata, przy rocznej sprzedaży sięgającej ok. 211 mln sztuk. Pełny cykl życia europejskich smartfonów odpowiada za 14 mln ton emisji CO2 rocznie, a produkcja tylko jednego modelu wymaga ok. 70 kg surowców - głównie plastiku, szkła i metali szlachetnych. Według EEB wydłużenie żywotności smartfonów i innej elektroniki tylko o jeden rok pozwoliłoby zaoszczędzić w skali UE tyle samo emisji CO2, co ograniczenie ruchu 2 mln samochodów rocznie.

ITR i Semicon pracowali nad wydłużeniem żywotności elektroniki

Według ONZ konsumenci na całym świecie generują każdego roku ok. 50 mln ton zużytego sprzętu elektronicznego, a wartość zawartych w nich surowców przekracza 48 mld euro. Każdy mieszkaniec UE rocznie produkuje natomiast ok. 15,6 kg elektroodpadów, z których tylko ok. 7 kg jest zbierane i przetwarzane - wynika z raportu „Gospodarka elektroodpadami. Wyzwania na lata 2019-2023”, opracowanego przez ElektroEko SA, APPiA Polska i Związek Cyfrowa Polska. Tymczasem ze zużytej elektroniki można odzyskać bardzo cenne surowce, takie jak miedź, srebro czy złoto. Dla przykładu, przetworzenie pięciu zużytych komputerów pozwala pozyskać ok. 1 gram złota, którego ok. 10% zużywa przemysł elektroniczny.

Wydłużenie cyklu życia elektroniki i urządzeń mobilnych oraz opracowanie nowych metod ich projektowania było celem zakończonego europejskiego projektu sustainablySMART, w którym współpracowało ze sobą 17 ośrodków naukowo-badawczych z ośmiu europejskich państw, m.in. Instytut Tele- i Radiotechniczny, należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz firma Semicon.