PGE inwestuje w fotowoltaikę

| Gospodarka Zasilanie

Spółka PGE Energia Odnawialna zrealizuje budowę pięciu nowych elektrowni fotowoltaicznych: farmy PV Bedlno Radzyńskie 2 w województwie lubelskim, farmy PV Brzeźnik w województwie mazowieckim oraz PV Kaleń 1, PV Wrzeszczewice 1 i PV Wrzeszczewice 2 w województwie łódzkim. Zgodnie z harmonogramem wszystkie instalacje zostaną ukończone w drugiej połowie 2022 r.

PGE inwestuje w fotowoltaikę

Farmy będą zasilane modułami fotowoltaicznymi, których parametry techniczne pozwolą na uzyskanie wysokiej produktywności w polskich warunkach pogodowych. Moc pojedynczego ogniwa osiągnie poziom 535 W - ponad dwa razy więcej niż ma każdy z paneli na Górze Żar, gdzie znajduje się pierwsza, wybudowana w 2015 r. farma fotowoltaiczna PGE.

Powstanie nowych elektrowni fotowoltaicznych możliwe jest dzięki wygraniu, zorganizowanej w czerwcu przez Urząd Regulacji Energetyki, aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. 19 projektów PGE uzyskało wsparcie, oferując cenę sprzedaży energii elektrycznej na poziomie nie wyższym niż 253,37 zł/MWh. Oznacza to otrzymanie przez spółkę gwarancji, że w ujęciu realnym cena ta nie ulegnie zmianie przez 15 lat. W przypadku projektów PV spółki PGE Energia Odnawialna, chodzi o lata 2023-2037.

Zgodnie ze strategią, Grupa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Do roku 2030 zamierza zbudować instalacje PV o łącznej mocy ok. 3 GW, co wzmocni PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. PGE Energia Odnawialna posiada obecnie 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię odnawialną wynosi 2326,25 MW.

źródło: PGE Energia Odnawialna

Zobacz również