NCAB zaprzestaje całkowicie działalności w Rosji

| Gospodarka Aktualności

Tuż po wybuchu wojny na Ukrainie NCAB wstrzymał dostawy płytek drukowanych do klientów w Rosji, a obecnie firma postanowiła całkowicie zaprzestać działalności w Rosji. NCAB nie uważa, że tamtejsza spółka zależna ma jakąkolwiek wartość w obecnej sytuacji i zdecydowała się sprzedać ją kierownictwu lokalnej firmy za 1 rubla. Likwidacja pociągnie za sobą wymóg odpisu w wysokości około 40 mln koron szwedzkich, co wpłynie negatywnie na wynik firmy w pierwszym kwartale 2022 r. W przyszłości sprzedana firma nie będzie mogła używać marki ani nie będzie związana współpracą z NCAB.

NCAB zaprzestaje całkowicie działalności w Rosji
 
NCAB zatrudniał w Rosji 46 osób