Fujitsu i NEC rozpoczną testy 6G

| Gospodarka Projektowanie i badania

Fujitsu i NEC przeprowadzą próby z firmami NTT i NTT DoCoMo w celu realizacji praktycznych zastosowań sieci 6G. Zostanie wykorzystane pasmo radiowe w zakresie wysokich częstotliwości (sub-terahertzowe) 100 GHz i 300 GHz. Częstotliwości te umożliwiają wykorzystania pełnego potencjału technologii 6G.

Fujitsu i NEC rozpoczną testy 6G

Firmy zamierzają również opracować urządzenie bezprzewodowe wysokiej częstotliwości wykorzystujące półprzewodniki GaN i InP. Oczekuje się, że sieć 6G jeszcze bardziej przyspieszy cyfryzację społeczeństwa.

W związku z tym działania R&D skoncentrowane są na dalszym udoskonalaniu obecnie działających sieci 5G pod kątem prędkości, pojemności, opóźnienia i obsługi wielu połączeń jednocześnie. Dodatkowo badania pozwolą zapewnić łączność przy niskim zużyciu energii, mając na uwadze pełne uruchomienie sieci i usług 6G w 2030 roku.

Szersze pasma częstotliwości odgrywają istotną rolę w realizacji szybkiej komunikacji o dużej przepustowości, przekraczającej możliwości obecnych sieci 5G. 100 GHz i więcej to obiecujące zakresy częstotliwości dla sieci 6G, które umożliwią łączność z prędkością przekraczającą 100 Gb/s, czyli dziesięciokrotnie większą niż w przypadku obecnych sieci 5G. Jednak fale radiowe o wyższych częstotliwościach zwykle są podatniejsze na przeszkody, co utrudnia komunikację między odległymi punktami.

W celu rozwiązania tego problemu, firmy Fujitsu, DOCOMO i NTT przeprowadzą testy rozproszonego MIMO, czyli technologii komunikacji bezprzewodowej, w której wiele anten emitujących fale o częstotliwościach niższych niż terahercowe jest rozproszonych w celu jednoczesnego emitowania fal radiowych z wielu kierunków do terminala odbiorczego.

NEC będzie współpracował z DOCOMO i NTT nad technologią rozproszonego MIMO, która ma wykorzystać środkowe pasmo częstotliwości 6 GHz lub wyższe do pasma sub-terohercowego, oraz nad technologią transmisji multipleksowej OAM, która umożliwia uzyskanie dużej przepustowości dzięki multipleksowaniu przestrzennemu fal radiowych w paśmie wysokiej częstotliwości.

źródło: Electronics Weekly

Zobacz również