IPC powołuje oddział europejski

| Gospodarka Aktualności

IPC informuje o utworzeniu europejskiego oddziału stowarzyszenia — IPC Electronics Europe w Monachium. Działanie to ma poprawić obsługę europejskiego przemysłu elektronicznego i pozwolić w większym stopniu uczestniczyć przedstawicielom w konsorcjach i grupach roboczych w UE oraz nawiązywać współpracę z rosnącą liczbą komitetów opracowujących standardy techniczne.

IPC powołuje oddział europejski