Komisja Europejska aktualizuje normy dotyczące dyrektywy ATEX

| Gospodarka Aktualności

Komisja Europejska opublikowała zaktualizowany wykaz norm zharmonizowanych, które mogą być stosowane w celu wykazania zgodności z zasadniczymi wymaganiami jej dyrektywy dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (2014/34/UE), znanej również jako dyrektywa ATEX. Nowa lista (2022/1668) stanowi pierwsze aktualizacje listy norm zharmonizowanych ATEX od 2018 roku.

Komisja Europejska aktualizuje normy dotyczące dyrektywy ATEX