Polska wciąż na jednym z ostatnich miejsc pod względem innowacyjności w UE

| Gospodarka Aktualności

Najnowsza edycja Europejskiego Rankingu Innowacyjności (EIS) ponownie wskazała, że Polska jest dalej na jednym z ostatnich miejsc tego zestawienia. Negatywnie na naszą ocenę wpływają przede wszystkim małe wydatki polskich przedsiębiorstw na B+R, zamówienia publiczne, które w niewystarczający sposób wspierają rozwój technologii oraz edukacja w obszarze przedsiębiorczości oceniana poniżej średniej UE.

Polska wciąż na jednym z ostatnich miejsc pod względem innowacyjności w UE

Najlepsze wyniki w zakresie innowacyjności uzyskała Szwecja, ale liderami są też Holandia, Belgia, Dania i Finlandia. Ranking pokazuje jednocześnie, że pod względem innowacyjności Unia Europejska wyprzedziła Japonię, ale luka innowacyjna do państw takich jak Australia, USA, Kanada i Korea Południowa wciąż się utrzymuje. Swoją globalną pozycję szybko poprawiają Chiny. EIS powstaje od 2001 roku i w jego ramach ocenia się wady i zalety krajowych systemów innowacji.

 
Wyniki państw członkowskich UE w zakresie systemów innowacji (źródło: Komisja Europejska)

Zobacz również