Czujniki jakości powietrza - wiele standardów i metod detekcji sprzyja rozwojowi

| Gospodarka Pomiary

Wraz z coraz większym zaawansowaniem technologii na rynku szybko zaostrza się konkurencja w obszarze miniaturowych, niedrogich i zużywających mało energii czujników gazu opartych m.in. na MEMS-ach. Rynek czujników gazów szybko się rozwija i jest napędzany potrzebą kontroli jakości powietrza w pomieszczeniach domowych i biurowych.

Czujniki jakości powietrza - wiele standardów i metod detekcji sprzyja rozwojowi

Nowe rozwiązania detektorów zapewniają precyzyjne pomiary stężenia, są zgodne z wymaganiami norm, co potwierdzają certyfikaty laboratoryjne oraz pozwalają na kontrolę parametrów wielu gazów w jednym komponencie. Elementy te tworzą drugi segment rynkowy w stosunku do dużych i drogich systemów kontroli jakości powietrza wykorzystywanych przez instytucje do monitoringu środowiska. Szybki rozwój technologii jest również wynikiem tego, że istnieje wiele metod pomiarowych, dzięki czemu obok siebie działa wielu producentów, małych i dużych.

Technologie detekcji gazów można podzielić na dwa segmenty: wykorzystujące metody fizyczne oraz fizykochemiczne. Metody fizyczne to pomiary akustyczne, termiczne, optyczne, separacyjne i elektroniczne. Z kolei fizykochemiczne obejmują metody elektrochemiczne, jonizujące i chemorezystancyjne.

Typowo czujniki wykrywają stężenie ozonu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenków azotu i siarki, a także różne lotne związki organiczne pochodzące z mebli, farb i dywanów. Wykonania różnią się czułością i liczbą mierzonych gazów. Są też wersje z wbudowanym dodatkowym sensorem temperatury i wilgotności oraz komputerem i algorytmem uczenia maszynowego po to, aby w oparciu o fuzję danych generować alarmy.

W tak różnorodnej branży coraz większe znaczenie mają standardy definiujące jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń (IAQ). Jest ich wiele i różnią się w zależności od regionu. Za najważniejsze i bazujące na rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia postrzegane są:

  • UBA - są to normy opracowane przez Umweltbundesamt (UBA), czyli Niemiecką Federalną Agencję Ochrony Środowiska, oferujące szereg zaleceń dla domów prywatnych,
  • WELL - jest to standard budowlany opracowany przez amerykański International WELL Building Institute,
  • RESET – którego twórcą jest grupa Giga i jest używany głównie w Azji.
 
Technologie pomiaru stężenia gazów

Popularny jest też wskaźnik jakości powietrza (AQI) Agencji Ochrony Środowiska USA (EPA), który określa dopuszczalne poziomy czterech gazów: ozonu (O3), NO2, SO2 i CO oraz stężenia cząstek pyłu zawieszonego.

Rynek czujników jakości powietrza w 2020 roku osiągnął 4,21 mld dolarów i do 2028 roku obroty mają się prawie podwoić. Średni wzrost w latach 2021-2028 wyniesie 8,36%, wg Verified Market Research.

Zobacz również