Polski system wykrywania przeszkód lotniczych

| Gospodarka Aktualności

Po 3 latach prac badawczych lider konsorcjum, Creotech Instruments, poinformował o zrealizowaniu projektu SAMPLE, którego efektem jest system automatycznego wykrywania i monitorowania przeszkód lotniczych w pobliżu lotnisk i lądowisk, zgodny ze standardami ICAO. System Automatycznego Monitorowania Przeszkód Lotniczych i Ewidencji - SAMPLE - łączy dane satelitarne z danymi pozyskiwanymi za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, kamer wizyjnych i skaningiem LiDAR, tworząc rozwiązanie do monitorowania i wykrywania w czasie rzeczywistym przeszkód w przestrzeni powietrznej.

Polski system wykrywania przeszkód lotniczych

SAMPLE pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa lotniczego i może znaleźć zastosowanie u operatorów lotnisk, lądowisk, vertiportów oraz jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej. Projekt był realizowany we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz AP-Tech Sp. z o.o., a jego wartość wyniosła około 17,5 mln zł. Prace przechodzą obecnie w fazę komercjalizacji.

Atutem systemu jest zdolność do automatycznego generowania danych dotyczących przeszkód lotniczych i ukształtowania terenu na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych (Earth Observation), danych pozyskiwanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (BSP), chmur punktów ze skaningów LiDAR oraz stałych kamer wizyjnych. System pozwala na automatyczne tworzenie i aktualizację baz danych o przeszkodach (eTOD – electronic Terrain Ostacles Database) w oparciu o metody fotogrametryczne, a także na bieżącą analizę ruchu lotniczego i automatyczne wykrywanie zdarzeń niepożądanych (incydentów) związanych z przeszkodami lotniczymi.

System SAMPLE zapewnia śledzenie obiektów będących przeszkodami lotniczymi dla statków powietrznych, w tym podejścia do lądowania i odchylenia od dozwolonej ścieżki podejścia. Potrafi wykryć każdy obiekt stanowiący potencjalnie zagrożenie dla operacji statku powietrznego, a także w sposób ciągły obserwować obiekty pod kątem możliwych zmian ich lokalizacji czy wymiarów np. wysokości. W procesie przetwarzania danych oraz klasyfikacji wykrytych obiektów wykorzystywane są autorskie algorytmy oraz metody uczenia maszynowego z zastosowaniem sieci neuronowych. Jest to rozwiązanie, którym może być zainteresowana szeroko pojęta branża lotnicza.

SAMPLE jest platformą, która może być zastosowana w każdym miejscu na świecie. W związku z coraz większą dostępnością wysokorozdzielczych danych satelitarnych, zastosowanie proponowanego rozwiązania staje się coraz łatwiejsze i tańsze. Opracowane oprogramowanie do nadzorowania ruchu lotniczego jest zgodne z wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Projekt SAMPLE był finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wartość całego projektu wyniosła około 17,5 mln zł, a pozyskane finansowanie to kwota około 12,7 mln zł.

źródło: Creotech

Zobacz również