Wzrosty sprzedaży chipów w 2024 roku

| Gospodarka Aktualności

Semiconductor Industry Association (SIA) podało, że światowa sprzedaż przemysłu półprzewodników osiągnęła w kwietniu 2024 r. 46,4 mld dolarów. Oznacza to wzrost o 15,8% w porównaniu do 40,1 mld dolarów w kwietniu roku 2023 i o 1,1% w porównaniu do 45,9 mld dolarów w marcu 2024. Dane dotyczące sprzedaży, publikowane przez World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), reprezentują trzymiesięczną średnią ruchomą.

Wzrosty sprzedaży chipów w 2024 roku

Nowa prognoza branżowa przewiduje roczny wzrost światowej sprzedaży na poziomie 16,0% w 2024 r. i 12,5% w roku 2025. Organizacja SIA, reprezentująca 99% amerykańskiego przemysłu półprzewodników pod względem przychodów i prawie dwie trzecie producentów chipów spoza USA, podkreśla te obiecujące trendy. W ujęciu regionalnym sprzedaż rok do roku w kwietniu wykazała znaczny wzrost w obu Amerykach - o 32,4%, w Chinach o 23,4% oraz łącznie w regionie Azji i Pacyfiku i wszystkich pozostałych - o 11,1%. Jednakże sprzedaż spadła w Europie o 7,0% i w Japonii - 7,8%. W ujęciu miesięcznym kwietniowa sprzedaż wzrosła w obu Amerykach o 4,2%, w Japonii - 2,4% i w Chinach o 0,2%, ale spadła w regionie Azji i Pacyfiku/wszystkich pozostałych o 0,5% oraz w Europie - o 0,8%.

WSTS przewiduje, że roczna globalna sprzedaż chipów w 2024 r. osiągnie 611,2 mld dolarów, co stanowi najwyższy w historii łączny wynik w branży. Przewiduje się, że w 2025 r. globalna sprzedaż wzrośnie do 687,4 mld dolarów.

- Światowy przemysł półprzewodników odnotował dwucyfrowy wzrost sprzedaży rok do roku w każdym miesiącu 2024 r. Po raz pierwszy w tym roku kwietniowa światowa sprzedaż wzrosła również z miesiąca na miesiąc, sygnalizując pozytywną dynamikę rynku w miarę zbliżania się do połowy roku. Dodatkowo najnowsza prognoza branżowa wskazuje na solidny roczny wzrost w 2024 r., na czele którego będzie rynek amerykański, który ma w tym roku wzrosnąć o ponad 25% - powiedział John Neuffer, prezes i CEO SIA.

źródło: electronicsB2B.com