DPO5000 i MSO5000 - nowa generacja oscyloskopów z luminoforem cyfrowym

| Prezentacje firmowe Artykuły

DPO5000 i MSO5000 to oscyloskopy nowej generacji z luminoforem cyfrowym. Stanowią najlepsze rozwiązanie dla projektantów weryfikujących, testujących oraz wyszukujących błędy w złożonych projektach elektronicznych.

DPO5000 i MSO5000 - nowa generacja oscyloskopów z luminoforem cyfrowym

Oscyloskopy sygnałów mieszanych MSO5000 zapewniają te same cechy, co seria DPO5000, a dodatkowo zawierają 16 kanałów cyfrowych pozwalających na wizualizację zależności pomiędzy sygnałami analogowymi i cyfrowymi w jednym przyrządzie. Oscyloskopy z luminoforem cyfrowym serii DPO5000 i MSO5000 oferują parametry wystarczające do wizualizacji nawet najbardziej wymagających sygnałów.

Szerokość pasma od 350 MHz do 2 GHz oferowana we wszystkich modelach, co najmniej pięciokrotne nadpróbkowanie we wszystkich kanałach oraz standardowa interpolacja sin(x)/x gwarantują, że nawet najszybsze zmiany sygnału zostaną zarejestrowane i wyświetlone. Zrealizowana w technologii DPX akwizycja FastAcq to więcej niż tylko zobrazowanie przebiegu z wykorzystaniem koloru. Umożliwia ona zarejestrowanie ponad 250 tys. przebiegów w ciągu sekundy równocześnie we wszystkich kanałach analogowych, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia sporadycznych zakłóceń.

Z kolei rekord o standardowej długości 12,5M w każdym kanale analogowym i cyfrowym umożliwia zarejestrowanie długiego czasu z zachowaniem dużej rozdzielczości. Oscyloskopy serii DPO/MSO5000 zostały wyposażone, podobnie jak dobrze znane modele DPO/MSO4000B, w narzędzie przeznaczone do eksploracji i analizy bardzo długich rekordów danych.

Za pomocą funkcji Wave Inspector użytkownik może zaznaczać na przebiegu interesujące go obszary oraz przede wszystkim przeszukać rekord według własnych kryteriów. Wyszukiwanie obejmuje między innymi takie charakterystyczne elementy, jak zbocze, szerokość impulsu, impulsy niepełne, stany logiczne, czas zmiany i utrzymania stanu, czas narastania i opadania oraz wiele innych.

Tespol Sp. z o.o.
www.tespol.com.pl

Zobacz również