MDO4000 – oscyloskop łączący funkcje oscyloskopu i analizatora widma

| Prezentacje firmowe Artykuły

Ponad 60% użytkowników oscyloskopów korzysta także z analizatorów widma w celu rozwiązywania problemów w układach wbudowanych zawierających zintegrowane funkcje bezprzewodowe. Wymaga to pracy zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości. W przeszłości inżynier zajmował się albo analizą sygnałów mieszanych/cyfrowych, albo analizą sygnałów o częstotliwościach radiowych. Wraz z upowszechnianiem się technologii bezprzewodowych konstruktorzy muszą jednak często pracować w obu tych dziedzinach.

MDO4000 – oscyloskop łączący funkcje oscyloskopu i analizatora widma

Modele oscyloskopów z serii MDO4000 to pierwsze przyrządy z zintegrowaną funkcją analizatora widma, które stanowią unikatowe rozwiązanie pozwalające na zaoszczędzenie dni lub nawet tygodni pracy przy usuwaniu usterek. Możliwości oscyloskopów z serii MDO4000 wykraczają istotnie poza funkcje typowego analizatora widma.

Urządzenia te umożliwiają rejestrowanie skorelowanych czasowo sygnałów analogowych, cyfrowych i radiowych w 4 kanałach analogowych, 16 cyfrowych i 1 radiowym. Zakres radiowych częstotliwości wejściowych sięga do 6 GHz i zapewnia rejestrowanie pasma o szerokości ≥1 GHz dla wszystkich częstotliwości środkowych - to jest 100 razy szerzej niż mają typowe analizatory widma.

Użytkownicy mogą obserwować jednocześnie na tym samym ekranie dekodowane sygnały pochodzące z nawet 4 magistral szeregowych i równoległych. Dzięki korelacji czasowej między tymi dziedzinami sygnału inżynierowie mogą teraz wykonywać precyzyjne pomiary zależności czasowych oraz badać opóźnienia między wysłaniem polecenia a reakcją układu równocześnie ze zmianą w widmie częstotliwości radiowych.

Na przykład analiza widma w momencie włączania generatora sterowanego napięciem (VCO), pętli synchronizacji fazowej (PLL) albo pomiar charakterystyki przejściowej sygnału przy rozpraszaniu widma częstotliwości radiowej stają się teraz prostymi zadaniami.

Znajdowanie źródła sporadycznych, zależnych od stanu urządzenia zaburzeń elektromagnetycznych (EMI) nigdy nie było łatwiejsze dzięki oferowanej przez serię MDO4000 możliwości pełnej analizy pracy układu pod kątem zdarzeń skorelowanych czasowo w obu dziedzinach (czas i częstotliwość). Przy użyciu dotychczas dostępnych przyrządów pomiarowych było to po prostu niemożliwe.

W innych zastosowaniach seria MDO - 4000 pozwala projektantom analizować widmo częstotliwości radiowych sygnału w wybranym momencie dużego przedziału czasu. Dzięki temu można obserwować fluktuacje widma w czasie lub jego zmiany wynikłe ze zmian stanu urządzenia.

Przesuwając w dziedzinie czasu wskaźnik "Spectrum Time", można wyświetlać widmo częstotliwości radiowych dla każdego punktu czasowego w zarejestrowanym przebiegu sygnału i jednocześnie obserwować stan magistral analogowych, cyfrowych i/lub zdekodowanych w tym samym momencie. W podobny sposób można użyć przebiegów sygnałów radiowych w dziedzinie czasu do pokazania, jak zmieniają się w czasie amplituda, częstotliwość lub faza wejściowego sygnału radiowego.

Dzięki temu bardzo łatwo scharakteryzować przeskoki częstotliwości, czasy ustalania oraz zależności czasowe między charakterystycznymi punktami sygnału radiowego odniesione do innych elementów i zdarzeń w systemie. Przebiegi sygnałów radiowych w dziedzinie czasu są przedstawiane w tym samym oknie, co przebiegi zdekodowane z magistrali szeregowej/równoległej, cyfrowej i analogowej.

Zapewnia to natychmiastowy wgląd w działanie badanego urządzenia. Opcjonalny moduł (MDO - 4TRIG) umożliwia wprowadzenie, oprócz standardowego wyzwalania poziomem mocy sygnału radiowego, dodatkowych rodzajów wyzwalania, wykorzystujących ten poziom mocy jako źródło. Pozwala to na bardzo precyzyjne wyizolowanie interesującego zdarzenia z sygnału radiowego.

Możliwe jest wyzwalanie oscyloskopu impulsem o ustalonej szerokości, zdarzeniem upływu limitu czasu lub impulsami niepełnymi. Można nawet wykorzystać wejściowy sygnał radiowy we wzorcu logicznym użytym do wyzwalania razem kanałami analogowymi lub cyfrowymi. Możliwość wyzwalania oscyloskopu czymkolwiek - sygnałem analogowym, cyfrowym, radiowym lub ich dowolną kombinacją - stanowi kolejną innowację wprowadzaną w serii MDO4000.

Oprócz nowatorskich możliwości w zakresie mieszanych dziedzin sygnału, seria MDO4000 oferuje wszystkie opcje oscyloskopu sygnałów mieszanych z serii Tektronix MSO4000B, a ponadto funkcje analizatora widma.

Seria MSO4000B udostępnia wszechstronny zestaw funkcji umożliwiający przyspieszenie każdego etapu wykrywania usterek w układach, od szybkiego wykrywania anomalii i ich rejestrowania do wyszukiwania zdarzenia w zapisach przebiegów i analizowania jego charakterystyki oraz zachowania badanego urządzenia.

Łukasz Pośpiech
Tespol

www.tespol.com.pl

Zobacz również