Co nowego w Altium Designer 15.1?

| Prezentacje firmowe Artykuły

Z początkiem maja 2015 roku ukazała się kolejna odsłona flagowego produktu firmy Altium. Najnowszy Altium Designer 15.1 oferuje kilkanaście zupełnie nowych rodzajów funkcjonalności ułatwiających i przyspieszających pracę z programem, jak również wiele poprawek i usprawnień istniejących narzędzi. Główny nacisk położono na kwestie związane z projektowaniem high-speed, tworzeniem dokumentacji i zwiększeniem wydajności projektowania.

Co nowego w Altium Designer 15.1?

Kreator xSignals

Rys. 1. Kreator xSignals

Jedną z większych nowości wprowadzonych w Altium Designer 15.1 jest kreator xSignal. Sama definicja xSignal została wprowadzona wraz z Altium Designer 15.0, aby umożliwić scalenie wielu sieci (na przykład rozdzielonych szeregowymi komponentami terminatorów) w jeden sygnał, któremu można nadać określone parametry. Z poziomu PCB można przypisać mu np. reguły projektowe określające długość.

Następnie, używając dostępnych narzędzi interaktywnego dostosowywania długości ścieżek, wiele tak zdefiniowanych sygnałów xSignal wyrównać, aby zapewnić równomierną propagację sygnałów we wszystkich połączeniach. Dostępny w Altium Designer 15.1 kreator znacznie upraszcza definiowanie xSignal oraz przypisywanie im reguł projektowych, jak widać na rysunku 1.

PDF 3D

W nowej wersji wprowadzono także długo oczekiwaną obsługę eksportu plików PDF 3D. Teraz w prosty sposób można przekazać współpracownikom czy klientom trójwymiarową wizualizację projektu, z pełną możliwością jego obracania, powiększania czy nawigowania po obiektach (komponentach, sieciach, warstwach), bez konieczności posiadania oprogramowania Altium Designer - wystarczy kompatybilna przeglądarka plików PDF (rys. 2).

Rys. 2. Plik PDF z wizualizacją 3D

Rys. 3. Selektywne warstwy izolacyjne

Bikini coverlay

Kolejną z nowości jest możliwość definiowania selektywnych warstw izolacyjnych (dodatkowych warstw soldermaski) stosowanych w dowolnym miejscu stosu warstw, co ma szczególne zastosowanie w projektach Rigid-Flex. Można zdefiniować dowolny kształt soldermaski, przekazywany w plikach wyjściowych do producenta płytek. Przykładowy efekt widoczny jest na rysunku 3.

Wieloliniowy tekst na PCB

Znacznym ułatwieniem wprowadzania tekstu na płytki PCB jest możliwość wprowadzenia wieloliniowego tekstu - do tej pory każda linia tekstu musiała być osobnym obiektem. W Altium Designer 15.1 wprowadzany tekst jest ograniczony prostokątnym obrysem, którego interaktywna zmiana powoduje automatyczne dostosowanie tekstu do wielkości obrysu.

Rys. 4. Pad Template Editor

Rys. 5. Generator symboli schematowych

Biblioteki pad & via

Zarządzanie padami i przelotkami zostało rozbudowane o możliwość tworzenia szablonów tych obiektów oraz możliwości umieszczenia ich w odpowiednich bibliotekach. Dzięki temu w bardzo prosty sposób możemy wykorzystać wcześniej zdefiniowane pady czy przelotki w nowych oraz istniejących projektach. Pady i przelotki są obsługiwane przez nowy edytor szablonów oraz panele edytora PCB. Pad Template Editor jest pokazany na rysunku 4.

Obok aparatury pomiarowej i innego sprzętu wykorzystywanego przez szkoły i uczelnie na potrzeby dydaktyczne, równie ważne jest oprogramowanie inżynierskie, które często jest podstawowym narzędziem pracy przyszłego inżyniera elektronika. Uczelnie, kształcąc studentów z wykorzystaniem oprogramowania spotykanego powszechnie w przemyśle, zwiększają ich szanse na rynku pracy, ponieważ umiejętność korzystania z narzędzi projektowych jest jedną z najważniejszych dla przyszłego konstruktora elektronika.

Powszechnie spotykanym w Polsce programem do projektowania PCB jest Altium Designer, który dzięki połączeniu ogromnych możliwości ze stosunkowo łatwą obsługą, cieszy się powodzeniem zarówno w małych, jak i większych firmach. Duża popularność tego oprogramowania, także wcześniejszych wersji Protel, spowodowała przez wiele lat, że obecnie oprogramowanie Altium jest w naszym kraju niemalże standardem przemysłowym w zakresie projektowania PCB.

Z tego względu jest ono również chętnie wybierane przez szkoły i uczelnie, którym zależy na "kompatybilności" z przemysłem, a często pod presją studentów, chcących zdobywać przydatne umiejętności. Obecnie Altium Designer jest używany, w mniejszym lub większym stopniu, przez niemalże wszystkie uczelnie techniczne w Polsce. Część z nich posiada nawet po kilka laboratoriów, wyposażonych zarówno w oprogramowanie, jak i płyty ewaluacyjne NanoBoard firmy Altium.

Taka konfiguracja pozwala na realizację nie tylko przedmiotów związanych z projektowaniem PCB, ale również z zakresu układów programowalnych FPGA czy programowania mikrokontrolerów. Firma Computer Controls - dystrybutor Altium w Polsce, we współpracy z niektórymi uczelniami, prowadzi również ponadprogramowe szkolenia dla studentów. Na takich kursach studenci poznają nie tylko obsługę programu, ale również praktyczne aspekty i dobre praktyki przy projektowaniu urządzeń elektronicznych.

Pomocą w realizacji takich szkoleń są fundusze UE na doskonalenie zawodowe. W ciągu ostatniego roku ze szkoleń z programu Altium Designer skorzystali m.in. studenci politechnik Rzeszowskiej, Śląskiej i Warszawskiej, a kolejne są w planach. Computer Controls wspólnie z Altium sponsoruje również koła studenckie, które realizują ciekawy projekty, dostarczając im bezpłatnie oprogramowanie oraz pomoc techniczną.

Generator symboli schematowych

Wprowadzony w Altium Designer 15.1 nowy generator symboli schematowych upraszcza i przyspiesza proces tworzenia symboli elementów bibliotecznych, szczególnie dla dużych komponentów. Wyprowadzenia układu są konfigurowane w formie tabelarycznej, co upraszcza operacje kopiowania i wklejania danych w obrębie samego kreatora czy również z zewnętrznych źródeł danych typu Excel czy PDF. Okno generatora z widocznym zestawem domyślnych symboli pokazane jest na rysunku 5.

Wsparcie dla Cypress Touch Controls

Rys. 6. Przykładowy element dotykowy CapSense jest widoczny na rysunku 6

W poprzednich wersjach Altium Designer wprowadzono rewelacyjne narzędzia do generowania czujników dotykowych na PCB, kompatybilnych z układami firmy Atmel (QTouch i QMatrix) w pierwszej kolejności, a następnie Microchip (mTouch). Wraz z Altium Designer 15.1 listę wspieranych rozwiązań rozszerzono o obsługę czujników dla kontrolerów Cypress CapSense. Złożone kształty generowane są automatycznie wg zadanych parametrów, a ich modyfikacja jest łatwa i szybka, dzięki czemu można zaoszczędzić godziny pracy przy realizacji projektów korzystających z paneli dotykowych na PCB (rys. 6).

Kilka wymienionych powyżej i dziesiątki innych usprawnień programu są efektem pracy programistów Altium, opartej w dużej mierze na sugestiach i postulatach użytkowników, zgłaszanych za pośrednictwem portalu AltiumLive (http://live.altium.com)

Altium Designer 15.1 jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich obecnych użytkowników z ważną Subskrypcją Altium. Ceny nowych licencji oraz upgrade’u ze starszych wersji nie uległy zmianie.

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy na stronę http://www.altium.com/altium-designer/whats-new, gdzie oprócz szczegółowego opisu znajdują się filmy prezentujące nowe możliwości programu.

Dariusz Polus
Grzegorz Witek
Computer Controls Sp. z o.o.

www.ccontrols.pl