Nowe funkcje w Altium Designer 17

| Technika

Tradycyjnie od kilku lat firma Altium wypuszcza jesienią nową wersję swojego flagowego produktu. Również w tym roku w listopadzie światło dzienne ujrzał najnowszy Altium Designer 17, a w nim szereg nowych funkcji usprawniających projektowanie PCB. Możliwości programu rosną z wersji na wersję, widać zainicjowany przez Altium kilka lat temu powrót do korzeni i koncentrację na rdzennej funkcjonalności programu, którą jest projektowanie obwodów drukowanych. Stąd najwięcej zmian i nowości pojawia się w edytorze PCB, którego możliwości najbardziej wypływają na efektywność projektowania każdej płytki drukowanej.

Nowe funkcje w Altium Designer 17

ActiveRoute

Rys. 1. Projektant wytycza drogę, którą mają zostać poprowadzone połączenia

Zdecydowanie najważniejszą i najciekawszą nowością wprowadzoną wraz z AD17 jest nowy router interaktywny ActiveRoute.

Założeniem, jakie przyświecało przy jego projektowaniu, było stworzenie automatu potrafiącego prowadzić połączenia high-speed, wiele ścieżek równocześnie i na wielu warstwach, ale pod pełną kontrolą projektanta.

Użytkownik ma możliwość wybierania sieci lub połączeń do poprowadzenia oraz definiowania drogi, którą mają przebiegać, a program prowadzi ścieżki zgodnie z zadanymi wcześniej regułami i dobiera ich optymalny przebieg.

Rys. 2. Program prowadzi ścieżki, uwzględniając wytyczoną dla nich drogę i wszystkie reguły projektowe

ActiveRoute uwzględnia najważniejsze reguły projektowe, takie m.in. jak szerokość ścieżek, odstępy, warstwy, topologie, przypisanie sieci do obszarów i klas oraz priorytety.

Potrafi prowadzić połączenia na wielu warstwach jednocześnie, poprzez obszary wypełnione miedzią z ich automatycznym przebudowywaniem, uwzględnia specyfikę prowadzenia par różnicowych i robi wszystko z szybkością wielokrotnie wyższą niż doświadczony projektant (rys. 1 i 2).

Nowy router interaktywny optymalizuje najbardziej czasochłonny etap projektowania obwodu drukowanego, uwalniając projektanta od konieczności żmudnego, ręcznego prowadzenia tysięcy połączeń, jednocześnie pozostawiając pełną kontrolę nad ich przebiegiem.

Track glossing

Rys. 3. Grupa połączeń zaznaczonych do wygładzenia

Doskonałym uzupełnieniem routera Active Route jest nowe narzędzie do wygładzania połączeń. Jego zadaniem jest ogólna poprawa jakości poprowadzonych połączeń, polegająca m.in. na prostowaniu i redukcji długości ścieżek, optymalizacji kształtu narożników, redukcji liczby segmentów, porządkowaniu połączeń z uwzględnieniem ich przynależności do magistral itp. (rys. 3 i 4).

Dynamiczna selekcja

Rys. 4. Połączenia poddane działaniu funkcji track glossing

Altium Designer 17 oferuje nowe możliwości zaznaczania wielu obiektów na płycie - teraz selekcję można wykonać wewnątrz obszaru o dowolnym kształcie, rysowanym swobodnie za pomocą kursora myszy (rys. 5).

Funkcja działa zarówno w edytorze PCB, jak i na schemacie. Dostępna jest z menu Edit -> Select -> Lasso Select command.

Ulepszona edycja obszarów miedzi

Rys. 5. Widoczny nieregularny kształt obszaru zaznaczenia w edytorze PCB

Możliwości edycyjne wypełnień miedzianych zmieniały się z wersji na wersję programu i można powiedzieć, że wyczerpywały potrzeby nawet w skomplikowanych przypadkach, ale dotąd były dość skomplikowane. Altium Designer 17 wnosi nowy, bardziej intuicyjny sposób modyfikacji obiektów takich jak polygon pour i board shape.

Teraz kształt wypełnień miedzianych (polygon) można zmieniać w naturalny sposób, przeciągając myszką ich krawędzie. Ponadto, można w łatwy sposób dzielić większe wypełnienia na kilka mniejszych lub odwrotnie - łączyć kilka w jeden obiekt.

W równie łatwy sposób można modyfikować obszar płyty PCB przeznaczony do prowadzenia ścieżek, tzw. board shape. Służy do tego polecenie w menu Design -> Modify Board Shape, po wybraniu którego kursor przyjmuje kształt krzyża i pozwala na swobodne dodawanie narożników i modyfikowanie kształtu obszaru płyty.

Zmiany w regułach projektowych

Rys. 6. Różnica pomiędzy zaawansowanym i prostym trybem definiowania reguł projektowych

AD17 wnosi wiele usprawnień do systemu reguł projektowych na PCB. Jedną ze zmian, wprowadzonych dla wygody użytkownika, są dwa tryby definiowania reguł: szczegółowy tradycyjny, zwany teraz Advanced oraz tryb uproszczony Simple, który w wielu przypadkach jest wystarczający, a przy tym szybciej się z niego korzysta.

Na przykład, dla wielu użytkowników nie ma wielkiej różnicy pomiędzy ścieżką i łukiem, więc dla obu tych obiektów można zastosować wspólną regułę projektową, zamiast dwóch osobnych (rys. 6).

Jednym z ciekawszych udoskonaleń w systemie reguł jest opcja sprawdzania złych połączeń, która wykrywa np. sytuację, kiedy ścieżka dotyka innego obiektu tylko krawędzią, jak widać na rysunku 7.

Klasyczna reguła Un-Routed Net nie sygnalizuje problemu w takich przypadkach, ponieważ połączenie istnieje, natomiast jego jakość jest dyskusyjna. Po włączeniu nowej funkcji Check Bad Connection, program będzie wykrywał takie sytuacje.

Przelotki z rozwierceniami

Rys. 7. Niskiej jakości połączenia są wykrywane dzięki nowej funkcji Check Bad Connections w AD17

Jedną z ciekawych nowości w programie, jest tzw. Controlled Depth Drilling (CDD), to jest technika usuwania nieużywanej części przelotki, polegająca na jej rozwierceniu na określoną głębokość, jak widać na rysunku 8.

Taki zabieg poprawia parametry obwodu dla szybkich sygnałów, ponieważ "beczki" powstałe w każdej z przelotek powodują jego rozpraszanie.

Należy pamiętać, że nie każdy wytwórca płytek potrafi wykonać taką technologię dlatego należy się upewnić jakie są możliwości, zanim zaczniemy stosować rozwiercenia.

Nowy generator pick and place

Rys. 8. Klasyczna przelotka i obok jej ulepszona wersja po rozwierceniu

Istniejący dotychczas generator plików pick and place oferował dość ograniczone możliwości i czasem zachodziła konieczność dalszej obróbki takich plików, aby uzyskać zadowalającą nas wersję.

Przykładowo, wydzielenie tylko komponentów przewlekanych bądź montowanych powierzchniowo w plikach pick and place było kłopotliwe i wymagało pewnych sztuczek.

AD17 oferuje całkiem nowy generator, który daje pełną swobodę konfigurowania plików pick and place, w podobny sposób, jaki znamy z generatora plików BOM (zestawienia materiałów). Rysunek 9 prezentuje okno konfiguracji, które daje obraz możliwości nowego generatora.

Rys. 9. Okno konfiguracji generatora plików pick and place

Zaprezentowane wybrane nowości stanowią część z kilkudziesięciu większych i mniejszych usprawnień, które czynią Altium Designer 17 jeszcze doskonalszym, a zarazem dającym się dość szybko opanować narzędziem. Dzięki bardziej intuicyjnej obsłudze oraz dzięki uproszczonemu trybowi działania niektórych funkcji, praca z programem staje się szybsza, a jednocześnie coraz więcej zaawansowanych funkcji zaspokaja oczekiwania najbardziej wymagających konstruktorów elektroników.

Zainteresowanych poznaniem szczegółów odsyłam na strony internetowe www.altium.com, gdzie większość z nowości została zaprezentowana na krótkich filmach, ułatwiających ich szybkie przyswojenie. Bardziej dociekliwym polecam wersję ewaluacyjną programu, która przez 15 dni pozwala na samodzielne zapoznanie się z jego możliwościami.

Grzegorz Witek
Computer Controls Sp. z o.o.

www.ccontrols.pl