Nowy edytor reguł projektowych w Altium Designer 16

| Technika

Jedną z licznych nowości, które zostały wprowadzone wraz z wersją 16 programu Altium Designer, jest ulepszony edytor reguł projektowych. Dzięki niemu tworzenie oraz wykrywanie interakcji i konfliktów pomiędzy regułami jest obecnie łatwiejsze i szybsze, szczególnie w przypadku złożonych obwodów PCB. Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie przyniosło to narzędzie.

Nowy edytor reguł projektowych w Altium Designer 16

Współczesne projekty PCB są tak skomplikowane jak nigdy przedtem, zawierają coraz mniejsze komponenty i chipy taktowane coraz szybszymi sygnałami zegarowymi. Reguły projektowe, dzięki którym projekt PCB spełnia wymagania produkcyjne, są zatem coraz trudniejsze do stworzenia.

Jeśli tworzony obwód drukowany wymaga określonych ograniczeń dla sieci, poszczególnych komponentów czy obszarów płytki, pojawia się potrzeba posiadania najbardziej efektywnego sposobu implementacji reguł projektowych. W programie Altium Designer 16 ten proces jest łatwy dzięki ulepszonemu edytorowi reguł projektowych.

Lepszy interfejs użytkownika

Okno PCB Rules and Constraints Editor zostało uproszczone, aby dostarczyć bardziej intuicyjny i bardziej elastyczny interfejs użytkownika. Dzięki niemu można szybciej tworzyć nowe reguły oraz natychmiast przetestować ich zakres działania, by upewnić się, że nie powodują konfliktu z tymi już istniejącymi.

Rys. 1. Przykład skomplikowanego projektu w Altium Designer

Rys. 2. Testowanie zapytania to nowa funkcjonalność pomagająca w lepszym zrozumieniu reguł. Edytor PCB przed zaznaczeniem obiektów opisanych regułą (przed kliknięciem wartości w kolorze niebieskim, określających liczbę obiektów objętych regułą)

Podczas tworzenia reguł projektowych dla sieci i warstw obszary, gdzie dokładnie będą miały zastosowanie, są zaznaczane.

Możliwość testowania zakresu reguły

W edytorze reguł dodano funkcjonalność Test Queries, pozwalającą przetestować stworzone zapytanie i zobaczyć obiekty wyfiltrowane tym zapytaniem. Po kliknięciu przycisku Test Queries zostanie otwarte okno Test Queries Result, wyświetlające liczbę obiektów objętych regułą/regułami. Pozwala to zobaczyć, czy wyfiltrowane obiekty są pożądanymi obiektami.

Rys. 3. Widok okna Test Queries Result. Po kliknięciu liczby obiektów opisanych regułą, w edytorze PCB obiekty te zostaną podświetlone, co pozwala sprawdzić, jak ona działa

Rys. 4. Przykładowa reguła, której zapytanie nie zwraca żadnego obiektu, nic nie jest podświetlone, wynik jest równy 0. Room o nazwie "Lime-6mil" nie istnieje, więc żaden obiekt nie spełnia warunku zapytania

Testowanie reguły wyświetla informacje o regułach typu Unary i Binary:

  • w regułach typu Unary, reguła ma zastosowanie do pojedynczego zestawu obiektów opisanych zapytaniem,
  • w regułach typu Binary, reguła ma zastosowanie pomiędzy obiektami z dwóch różnych zestawów obiektów, każdy z zestawów opisany jest innym zapytaniem.

Ogólne rozszerzenia i usprawnienia

W edytorze reguł wprowadzono wiele usprawnień, oto kilka z nich. Filtr w edytorze reguł został ulepszony, aby uprościć budowanie reguł. Rozwijane menu ułatwiają wybór określonych filtrów dla wybranych czy wszystkich parametrów projektu. W zależności od wyboru w każdym z rozwijanych menu może pojawić się kolejne menu, pozwalające dokładniej zawęzić zakres reguły. W obrębie nowych rozwijanych menu rozszerzono liczbę opcji wyboru.

Rys. 5. Rozwijane menu w edytorze reguł

Rys. 6. Nowa graficzna prezentacja w celu lepszej wizualizacji umieszczenia reguł

Zainteresowanych zapoznaniem się z działaniem nowego edytora reguł zachęcamy do przetestowania wersji ewaluacyjnej najnowszego Altium Designer 16, którą można uzyskać, kontaktując się z nami lub po wypełnieniu formularza na http://www.altium.com/free-trial.

Grzegorz Witek
Dariusz Polus
Computer Controls Sp. z o.o.

www.ccontrols.pl