Coś nie styka? Krótki poradnik doboru przekaźnika

| Prezentacje firmowe Artykuły

Przekaźniki są jednym z najpowszechniej stosowanych komponentów w automatyce. Znajdujemy je w najróżniejszych miejscach, praktycznie w każdej dziedzinie, do której dociera automatyka. Pełnią funkcję separatorów, powielaczy sygnału, elementów wykonawczych itp. Powoduje to, że często dobranie standardowego wyrobu może spowodować nieprawidłową pracę układu lub konieczność częstych wizyt serwisowych. Warto więc spojrzeć szerzej na zagadnienie doboru tych elementów.

Coś nie styka? Krótki poradnik doboru przekaźnika

Jednym z kluczowych elementów konstrukcyjnych przekaźnika są styki. Pełnią funkcję elementu wykonawczego, dlatego też Relpol dokłada wszelkich starań, aby jakość tego komponentu była jak najwyższa, dbając o wysoki standard jakości produkcji oraz kontrolę parametrów elektrycznych gotowego wyrobu.

Dobierając styki, warto zadać sobie kilka pytań, które zdecydowanie pomogą nam dokonać właściwego wyboru. Jednym z podstawowych jest liczba koniecznych elementów połączeniowych. Pozwoli to na szybkie zweryfikowanie typu produktu, którego wymaga nasza aplikacja. Wybór zaczyna się od wersji jednostykowych np. rodziny RM85 po 4-stykowe przekaźniki R4N.

Przekaźnik dobiera się także do charakteru aplikacji, a więc do obciążenia oraz jego typu: rezystancyjny, pojemnościowy lub indukcyjny. W przypadku, gdy obciążenie styków przekaźnika jest minimalne, mówimy, że pełni on funkcję sygnałową, gdy jest znaczące i wymaga podania napięcia i natężenia nominalnego, wówczas pełni on funkcję elementu wykonawczego.

Funkcja sygnałowa

W takim przypadku funkcja przekaźnika polega na przekazywaniu sygnału oraz zmianie jego parametrów, takich jak napięcie lub zwiększenie jego obciążalności prądowej. Doskonale sprawdza się tu standardowy materiał zestyków, warto jednak zwrócić uwagę, że w ekstremalnych sytuacjach, gdy spotykamy się z występowaniem bardzo rzadkich przełączeń lub skrajnie małych prądów i napięć, powinniśmy sięgać po wersje ze stykami złoconymi.

W wersji złoconej jest dostępnych jest wiele wykonań od subminiaturowych, aż po przemysłowe. Instaluje się je w układach wejściowych sterowników, gdzie płyną małe prądy rzędu kilku mA. Standardowe materiały przy tak małych prądach nie zapewniają dobrych parametrów. Warstwa złota pozwala uniknąć naturalnej pasywacji styków, zdecydowanie poprawiając minimalne parametry prądowe i napięciowe.

Wystarczy spojrzeć na jeden z podstawowych produktów w ofercie Relpolu, jakim jest RM699B stosowany w przekaźnikach interfejsowych oraz elektronice. W standardowym wykonaniu z materiału AgSnO2 jego minimalne parametry to 100 mA oraz 10 V. Przy zastosowaniu złoconych styków osiąga się 10 mA oraz 5 V.

Kolejnym atutem przemawiającym za stosowaniem styków złoconych jest możliwość przełączania bardzo rzadko występujących sygnałów. Naturalna odporność złota na utlenianie i pasywowanie powoduje, że przekaźnik sprawuje się doskonale w tego typu aplikacjach.

Funkcja wykonawcza

Przekaźniki wykonawcze przełączają nierzadko silne sygnały elektryczne przy niewielkich wymiarach zewnętrznych. Dobierając przekaźnik jako element załączający obciążenia, szczególną uwagę musimy zwrócić na parametry graniczne związane z maksymalnym prądem, charakterem obciążenia oraz prądami udarowymi, tak aby styki nie uległy sklejeniu.

Idealnym przykładem może być RM85. Jest to produkt powszechnie stosowany w rozdzielnicach automatyki budynkowej i przemysłowej z materiałem AgNi. Obciążenia indukcyjne i pojemnościowe mogą jednak spowodować chwilowe przekroczenie maksymalnego prądu lub nadmierne przenoszenie się materiału styku i spowodować sklejenie lub szybsze zużycie przekaźnika.

Warto wtedy przewidzieć zastosowanie materiału opartego na cynie (AgSnO2). Cechuje się on doskonałymi parametrami łączeniowymi przy prądach do 16 A. Specjalna stosowana przez Relpol domieszka tlenku indu podnosi odporność przed przenoszeniem materiału między stykami, zapewniając produktowi jeszcze dłuższą żywotność.

W naszej ofercie znajdują się również wykonania specjalne dostosowane do funkcji łączeniowych pozwalające osiągać jeszcze wyższe parametry. Specjalistyczne przekaźniki takie jak RUC, RS50, RG25 oraz RM85 Inrush zdobyły szerokie uznanie wymagających klientów.

W szczegółowych przypadkach polecamy konsultacje z naszymi doradcami technicznymi, którzy pomogą w doborze odpowiedniego rozwiązania. Stając codziennie naprzeciw nowym wyzwaniom stawianym przekaźnikom, Relpol zdobył ogromne doświadczenie w produkcji produktów przeznaczonych do wymogów klienta i chcąc podzielić się tą wiedzą, zapraszamy do czytania kolejnych części poradnika.

Relpol S.A.
www.relpol.com.pl

Zobacz również