Lepsza przyszłość - gdy technologia przyczynia się do kształtowania zrównoważonego społeczeństwa

| Prezentacje firmowe Produkcja elektroniki

Technologię i elektronikę często kojarzy się z nadmierną konsumpcją, nieustannie rosnącą ilością odpadów elektronicznych oraz negatywnym wpływem na środowisko. Dziś jednak widzimy, że postęp technologiczny przyczynia się również do tworzenia bardziej zrównoważonego, zasobooszczędnego społeczeństwa przyszłości. Korzyści płynące z technologii, którymi cieszy się coraz większa liczba ludności świata, nie byłyby możliwe bez zrównoważonego rozwoju. Mimo to jesteśmy również świadkami tego, jak wraz z postępem technologicznym zwiększa się zanieczyszczenie środowiska i stałe użytkowanie ograniczonych zasobów naszej planety. Im bardziej zaawansowane staje się nasze społeczeństwo pod względem technologicznym, tym szybciej postępuje rozwój, napędzający stałe zapotrzebowanie konsumentów na coraz nowszą technologię - chcemy mieć najnowsze telefony komórkowe, laptopy, tablety, zegarki, aparaty, zabawki i tak dalej. Konsumpcja napędza dalszy rozwój i vice versa.

Lepsza przyszłość - gdy technologia przyczynia się do kształtowania zrównoważonego społeczeństwa

Biorąc to pod uwagę, wraz z rosnącym naciskiem na zrównoważony rozwój i wpływ człowieka na środowisko, łatwo jest, jak czyni to wiele osób, ukazać wpływ technologii na społeczeństwo w negatywnym świetle. Obserwujemy jednak wyraźne oznaki zmiany, silne odejście od negatywnych skutków dla środowiska. Coraz częściej dostrzega się ważną rolę, jaką technologia ma do odegrania, jako pozytywna siła napędowa tworząca coraz bardziej zrównoważony świat, pod względem środowiskowym oraz dla społeczeństwa jako całości.

Pozytywny wpływ na wiele obszarów

Nie zaprzeczamy, że technologia faktycznie niesie ze sobą negatywne skutki, takie jak większa konsumpcja, wyższy poziom emisji czy nadmierne wykorzystanie zasobów. Jednocześnie uważamy, że jest ona istotnym elementem budowania coraz lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Wskazać można rolę technologii w takich obszarach jak np. medycyna, przywołując na przykład wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej (AR) w skomplikowanych operacjach chirurgicznych. Kolejnym obszarem korzystającym ze zdobyczy technologii jest rolnictwo.

Dobrym przykładem są tutaj drony, które mogą zastąpić tradycyjne traktory, umożliwiając pracę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz bardziej precyzyjne wykorzystanie dostępnych użytków w celu zoptymalizowania wydajności. Obecnie jesteśmy również w stanie zwiększyć zawartość odżywczą w zbożach, aby pomóc w ograniczeniu liczby słabo odżywionych lub niedożywionych ludzi na ziemi.

Bezpieczeństwo i wyzwania związane z etyką

Technologia ułatwia docieranie do ludzi, komunikację i udostępnianie danych oraz szybszy rozwój poprzez natychmiastową interakcję. Wynikająca z tego rosnąca liczba połączeń i transakcji wymaga większego poziomu bezpieczeństwa i jest to aspekt zazębiania się tego trendu. Wpłynie to na ludzi, technologię, środowiska biznesowe i społeczne, ponieważ bez bezpieczeństwa i kontroli istniałoby zbyt wielkie ryzyko dla dostępnych danych.

Rośnie także znaczenie kwestii związanych z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem i ryzykiem. Ważną rolę mogą tu odegrać technologia blockchain i szyfrowanie wywołane określonymi zdarzeniami, które zasadniczo są romańską kryptologią transakcyjną na poziomie cyfrowym. Regulacje takie jak RODO również podkreślają znaczenie odpowiedzialnego zarządzania wszystkimi udostępnianymi danymi.

Mimo to uważamy, że główne wyzwania związane z postępem technologii będą miały charakter etyczny. Istnieją bardzo ważne, a w niektórych przypadkach trudne do opanowania kwestie dotyczące tego, gdzie postawić granicę oraz tego, jak i komu udostępniać zdobycze technologii. Być może na przykład będziemy w stanie wyhodować ludzkie organy.

Dokąd nas to jednak zaprowadzi? Zaczniemy bawić się w Boga? Kto będzie podejmować decyzje w tych sprawach? Poza tym, czy korzyści z tym związane będą dostępne tylko dla odpowiednio zamożnych? Nie ma wątpliwości, że trzeba będzie spełnić pewne wymogi i regulacje, jednak zdecydowanie największym wyzwaniem będą kwestie etyczne.

Zmiany stojące przed branżą obwodów drukowanych

Jakie skutki będzie mieć postęp technologiczny dla branży obwodów drukowanych? Produkty końcowe stają się coraz bardziej złożone i prawdopodobnie w ramach szerszych trendów w technologii tendencja ta się utrzyma. Produkty będą musiały być mniejsze, a jednocześnie będzie się od nich oczekiwać więcej. Wszystko to oznacza, że obwody muszą być zarówno mniejsze, jak i bardziej złożone, co wymaga zmiany procesów produkcyjnych.

Umieścimy na obwodach więcej elementów, dużo bliżej siebie. Obwody będą zawierać więcej wbudowanych komponentów aktywnych i pasywnych. Obserwujemy to teraz, aczkolwiek w mniejszym zakresie, więc mimo że tempo zmian dotyczące upowszechnienia się tego rodzaju ulepszeń może być powolne, trend ten przybierze na sile.

Następnych pięć lat będzie dla branży obwodów drukowanych ciekawym okresem. Sposób, w jaki obecnie tworzymy i zapełniamy obwód, zostanie zakwestionowany i prawdopodobnie wymyślony na nowo.

To, co dzieje się obecnie, stanowi kontynuację trendów, które trwają już od jakiegoś czasu. To, co pięć lat temu było skomplikowane i zaawansowane - na przykład HDI - jest dziś z pewnością dużo bardziej powszechne, stając się niemal standardem.

Stawia to przed nami większe wymagania. Grupa NCAB nie ma własnych laboratoriów czy działów badań i rozwoju, natomiast monitorujemy horyzont technologiczny, aby przyglądać się temu, co zbliża się coraz bardziej i rozumieć, co czeka nas tuż za rogiem. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju w tym obszarze, widzimy, że zmiany są coraz bliższe. Najważniejsze to upewnić się, że nasze fabryki są do tego przystosowane - w przeciwnym razie przegapimy naszą szansę.

Chcemy być lepsi w recyklingu

Jakie kroki NCAB i inni gracze z branży obwodów drukowanych podejmują w celu wzmocnienia swojego pozytywnego wpływu na środowisko i ograniczenia negatywnych skutków? Według nas obszar, w którym jest jeszcze wiele do zrobienia, to recykling.

Ogólne podejście jest zorientowane na konsumenta. W rezultacie istnieje wiele rzeczy, które musimy mieć. Dobrze byłoby natomiast więcej uwagi poświęcić cyklowi życia produktów po ich sprzedaży użytkownikowi końcowemu.

Według nas ważną rolę do odegrania w tym zakresie ma prawodawstwo. W Japonii producenci mają obowiązek recyklingu swoich zużytych produktów, co wpływa na cały proces, aż do początkowych etapów produkcji.

W przypadku takiego scenariusza właściciel projektu, kształtując produkt od samego początku, na desce kreślarskiej, uwzględnia już łatwość jego recyklingu. Podsumowując, uważamy, że jest to kierunek, w którym wszyscy musimy podążać - musimy zacząć dostrzegać cały cykl życia produktu.

NCAB Group Polska

Zobacz również