Poniedziałek, 08 kwietnia 2019

Produkcja elektroniki na zlecenie - lepsza jakość, większa kompleksowość

Krajowy rynek usług produkcji elektroniki na zlecenie (EMS) cały czas się zmienia w kierunku zapewnienia większej kompleksowości usług, a więc szerszego zakresu współpracy, pełnego wachlarza usług produkcyjnych oraz zaopatrzenia w materiały, płytki i komponenty. Coraz częściej jest to także pomoc w projektowaniu lub wręcz zaprojektowanie urządzenia, wykonanie niezbędnych badań pod kątem bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej. Przerzucenie produkcji na kooperanta, nawet jeśli nie obniża kosztu BOM, to zdejmuje sporo pracy i zapewnia jakość, będącą dzisiaj na ustach wszystkich.

Produkcja elektroniki na zlecenie - lepsza jakość, większa kompleksowość

Nowe firmy i aplikacje sprzyjają rozwojowi

 
Tabela 1. Przegląd ofert dostawców usług EMS

Startupy rozwijające nowe technologie i budujące aplikacje z obszaru IoT, inteligentnego domu, są często wymienianym przykładem nowych firm na rynku, które są naturalnym klientem na usługi EMS. Mają one skromne kadry, brakuje im parku maszynowego, a nierzadko też wiedzy niezbędnej do tego, aby pomysł zamienić w działające urządzenie.

Firma EMS z działem projektowym jest tutaj idealnym partnerem i ma potrzebne doświadczenie technologiczne. Rzadziej mówi się o tym, że startupy mają często nierealne oczekiwania a wiele z ich pomysłów kończy się na wykonaniu prototypu.

Sprzyjającym czynnikiem jest też rozwój polskiej produkcji elektronicznej i duża liczba oryginalnych, ciekawych projektów polskiej myśli technicznej, klastry technologiczne. Korzystne są tendencje na rynku urządzeń M2M, Smart City oraz sieci bezprzewodowych.

Elektronika wdziera się w wiele nowych obszarów zastosowań, zarówno tych profesjonalnych, czyli w transporcie, przemyśle, medycynie. Rozwijane są aplikacje elektromobilne, np. stacje ładowania, produkty specjalistyczne i proste gadżety wspierające marketing lub handel. To wszystko trzeba gdzieś wykonać, dlatego branża EMS może spać spokojnie - pracy im nie zabraknie, bo elektronizacja życia jest nieunikniona.

Dzisiaj coraz częściej oczekuje się, że firma kontraktowa zapewni wiedzę oraz pomoże skutecznie ograniczyć koszty produkcji. Galopująca miniaturyzacja, szybko zmieniające się technologie powodują dużo problemów technicznych, zwłaszcza gdy elektronika nie jest centrum biznesu dla zleceniodawcy.

W miarę jak zasięg elektroniki się poszerza o nowe dziedziny, takich przedsiębiorstw jest coraz więcej i ich udział w strukturze zleceń dla producentów kontraktowych wzrasta. Jest to logiczne, bo klasyczni producenci elektroniki, tacy, którzy operują na większych seriach produkcyjnych, mają nierzadko własne linie produkcyjne.

Justyna Kłodowska

InterPhone Service

  • Jakie są perspektywy rozwojowe firm kontraktowych?

Ze względu na tendencję wzrostową rynku elektroniki perspektywy rozwojowe firm działających w branży montażu kontraktowego elektroniki wydają się bardzo optymistyczne. Wiele przedsiębiorstw działających w branży elektronicznej decyduje się na outsourcing montażu ze względu na konieczność zastosowania innowacyjnych rozwiązań z równoczesnym brakiem konieczności inwestowania we własny park maszynowy i ponoszenia ryzyka jakościowego.

  • Jakich usług klienci oczekują obecnie od dostawców EMS w Polsce?

Klienci coraz częściej decydują się na usługę all in - to znaczy począwszy od wsparcia projektowego, realizacji partii prototypowej, optymalizacji projektu pod kątem produkcyjnym oraz kosztowym, zapewnienia całości łańcucha dostaw łącznie z płytami PCB oraz podzespołami, wprowadzenia projektu do fazy wielkoseryjnej oraz obsługi posprzedażnej i serwisowej.

Coraz częściej klienci pytają również o możliwość przeprowadzenia selektywnego nakładania powłok ochronnych oraz o usługi w zakresie produkcji wiązek kablowych. Elementem odgrywającym główną rolę przy wyborze dostawcy EMS jest wciąż i nieprzerwalnie cena, jednak coraz częściej dużą rolę odgrywać zaczyna elastyczność dostawcy i jego gotowość do częstych zmian w produkcji, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję mało- oraz średnioseryjną.

Eksport usług rośnie

Nietrudno zauważyć, że z roku na rok liczba firm zajmujących się usługami EMS się zwiększa. Nawet jeśli proces ten nie ma już takiej dynamiki jak kiedyś, to nadal pojawiają się nowi gracze. Nawet przy rosnącym rynku krajowym, powstających nowych firmach i wszystkich trendach, które sprzyjają oddawaniu produkcji do kooperantów, na rynku lokalnym robi się coraz ciaśniej. Sytuację ratują zlecenia z zagranicy, które uważane są za bardziej opłacalne, lepiej przygotowane, a więc niewymagające dużego wkładu pracy w przygotowanie produkcji i jej uruchomienie.

Po zlecenia zagraniczne sięga coraz więcej firm, często jest to dla nich kolejny krok w rozwoju, gdy rosnący potencjał, większe doświadczenie, park maszynowy pozwala sprostać wymaganiom tamtejszych klientów.

Warunki biznesowe panujące na rynku usług EMS w 2018 roku
 
Zdaniem ankietowanych specjalistów ubiegły rok zapisał się w historii jako dobry okres dla biznesu EMS. Takiego zdania było 55% pytanych, a 14% uważa 2018 rok za bardzo dobry. Taka ocena może tylko cieszyć, niemniej warto zauważyć, że podobne proporcje notowaliśmy także w przypadku wielu innych produktów i usług przeznaczonych dla branży elektroniki. Jest to dowód, że powyższy wykres ilustruje nie tylko warunki panujące w branży EMS, ale także dotyczy biznesu w znacznie szerszej skali. Usługi EMS kierowane są do wielu sektorów, branż i typów odbiorców i kondycja branży to średnia warunków tam panujących.

Pomaga w tym procesie to, że producenci z Europy Zachodniej i Skandynawii szukają partnerów na naszym rynku i są zainteresowani współpracą. Europa Środkowo-Wschodnia stała się dla nich atrakcyjnym regionem do transferu produkcji: kompetentnym, tańszym i bliskim, a także stabilnym i przewidywalnym, jeśli chodzi o biznes.

Udział zleceń eksportowych waha się w bardzo szerokich granicach, od pojedynczych projektów po znaczącą większość. Dla wybranych firm EMS praca na rzecz klientów z zagranicy stała się w biznesie specjalizacją.

Marek Pyżalski

Securus

  • Jakich usług klienci oczekują obecnie od dostawców EMS w Polsce?

Na podane pytania mogę się tylko wypowiedzieć jako firma zajmująca się głównie zleceniami montażu małych serii oraz prototypów. W ostatnich latach powstało sporo nowych firm i startupów wdrażających do produkcji nowe oryginalne i nowatorskie urządzenia. Firmy te często nie mają doświadczenia projektowego i technologicznego, co stwarza specyficzne wymagania kierowane do firm branży EMS.

Oczekiwania niskiej ceny, szybkiego terminu realizacji zlecenia oraz wysokiej jakości usług są oczywiste, ale często nie to jest najważniejszym kryterium wyboru firmy realizującej zlecenie montażu kontraktowego. Zleceniodawca oczekuje elastyczności, indywidualnego zaangażowania i rozwiązania we własnym zakresie problemów wynikających z niedoskonałości projektu, braku pełnej, jednoznacznej dokumentacji oraz zaopatrzenia w komponenty.

Realizacja takich zleceń napotyka głównie trudność w przedstawieniu precyzyjnej wyceny, od której zaczyna się każde zapytanie ofertowe. Nierzadko rzeczywista pracochłonność takich zleceń odbiega znacznie od przewidywanej kalkulacji. Jednak duża liczba mikrofirm, a także przedsiębiorstw, dla których urządzenia elektroniczne są tylko niewielkim składnikiem produkowanych wyrobów, skłania do poważnego traktowania tego segmentu rynku usług EMS.

  • Jaka jest konkurencja na rynku w tym obszarze?

Wzrastający rynek odbiorców usług montażu i małoseryjnej produkcji zasadniczo powinien rodzić pozytywne odczucia co do perspektyw rozwoju branży. Jednak dają się zauważyć dwie tendencje zmuszające do ostrożnego traktowania tych prognoz.

W średnich i dużych firmach, realizujących własną produkcję elektroniki, szczególnie po dokonaniu rozbudowy parku maszynowego, wcześniej czy później pojawia się pokusa wykorzystania nadwyżek mocy produkcyjnych poprzez ofertę świadczenia usług EMS dla zleceniodawców zewnętrznych. Drugim, nieznanym wcześniej zjawiskiem jest uniezależnianie się małych firm poprzez zakup własnej linii montażowej.

Pojawienie się na rynku bardzo tanich automatów montażowych produkcji chińskiej, a także tanich drukarek 3D lub frezarek CNC stwarza możliwość uruchomienia mikrofabryki urządzeń elektronicznych nawet w mieszkaniu, a wszystko za cenę używanego samochodu. Na taki krok decydują się często małe firmy po osiągnięciu pewnej powtarzalności sprzedaży własnych wyrobów.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również