Wtorek, 22 maja 2018

Producenci i dostawcy wiązek, kabli specjalistycznych oraz urządzeń do obróbki przewodów i złączy

Usługi produkcyjne w zakresie wiązek kablowych wiążą się z ogólną presją na jakość w całej elektronice, bo nikt nie jest zainteresowany, aby źle wykonana wiązka popsuła działanie urządzenia. W elektronice układowej od zawsze przykłada się dużą wagę do niezawodnego działania, obecności wszechstronnych zabezpieczeń, kontroli jakości i testowania produktów. Układy elektroniczne na PCB są dzisiaj bardzo niezawodne i tym samym wymagania dla całej reszty, w tym m.in. źródeł zasilania i wiązek kablowych, także wzrosły w ostatnich latach. Jakość wiązki kablowej ma kluczowe znaczenie dla procesu produkcji urządzeń, kosztów ich serwisu a także dla reputacji marki producenta, stąd ich wytwarzanie zleca się w ramach outsourcingu do wyspecjalizowanych firm.

Producenci i dostawcy wiązek, kabli specjalistycznych oraz urządzeń do obróbki przewodów i złączy

Wiele ze współczesnych urządzeń i systemów nie tworzy obecnie sztywnej koncepcyjnie całości, ale jest elastycznie dopasowywanych do potrzeb. Nierzadko sprzęt bazuje na jednej uniwersalnej elektronice, ale zawiera różne komponenty peryferyjne, a więc czujniki, układy wykonawcze, elementy interfejsu użytkownika. Takie instalacje powstają w ramach tzw. projektów lub integracji oraz są one elementem spójnej rodziny produktów.

Nierzadko każda wersja wymaga innej wiązki, stąd komponent ten staje się podstawą do zapewnienia elastyczności i różnorodności produktowej. Zapotrzebowanie na usługi produkcyjne w zakresie wiązek to także pochodna szybkiego rozwoju elektroniki, a więc miniaturyzacji, dużej liczby złączy i ich typów oraz producentów, przez co montaż przewodów, zgodny z wymaganiami producenta, wymaga posiadania nie tylko pełnego spektrum narzędzi, ale również wiedzy i doświadczenia niezbędnego do zapewnienia wysokiej jakości i trwałości.

Koszty serwisu i obsługi posprzedażnej są dzisiaj wysokie, a gdy firma sprzedaje swoje produkty za granicę, to nawet bardzo wysokie, dlatego unikanie problemów przez współpracę ze specjalistami, którzy są w stanie zagwarantować brak wad ukrytych, wydaje się nie tylko rozsądne, ale także dalekowzroczne.

Trendy na rynku wiązek

Jednym z najważniejszych trendów zmieniających rynek wiązek kablowych, jeśli chodzi o siłę oddziaływania, jest z pewnością miniaturyzacja. Wynika ona ze zmian w samej elektronice, która z roku na rok jest coraz bardziej złożona, upakowana, mniejsza, a komponenty mają coraz mniejsze rastry. Taśmy wstążkowe i przewody FPC o rastrze 0,5 mm nie są już dzisiaj niczym szczególnym, tak samo jak złącza kabel-kabel z rastrem 1-1,5 mm.

Takie komponenty są wielkim wyzwaniem dla producentów wiązek, nierzadko zmuszającym ich do inwestycji w sprzęt i narzędzia do obróbki i manipulacji, o dużej dokładności i powtarzalności. Im mniejsze wymiary styków, tym niestety wymagania co do zaawansowania i precyzji technologii są coraz ostrzejsze. W ślad za coraz większą miniaturyzacją idą też inne nowości, jak montaż zgrzewany lub spawany za pomocą lasera, bo zaciskanie jako podstawowa technika łączenia nie jest skuteczna.

Koniunktura na rynku w pierwszym
kwartale 2018

Pierwszy kwartał 2018 roku dla rynku wiązek kablowych okazał się jeszcze bardziej udany, bo w porównaniu z sumaryczną oceną 2017 roku zielone pole przynależne ocenom bardzo dobrym jest jeszcze większe - takiego zdania był co trzeci ankietowany, niemniej sumarycznie pozytywnych wskazań co do koniunktury jest aż 90%, rozwiewa to jakiekolwiek wątpliwości do tego, że na rynku panują wyśmienite nastroje. Sytuacja w krajowej gospodarce jest niezła, a warunki biznesowe w krajach Europy Zachodniej, w tym na najważniejszym dla nas rynku niemieckim, oceniane są jako bardzo dobre, a jedynym czynnikiem, który aktualnie może psuć humor przedsiębiorcom, są kłopoty z dostępnością kadry. W przypadku wiązek czynnik ten może mieć wpływ na biznes, jeśli jeszcze nie teraz, to w przyszłości. Niemniej takich kłopotów ani nawet ich zapowiedzi na wykresie na razie nie widać.

Trendem jest też coraz większy udział wiązek specjalistycznych: dla medycyny, górnictwa, transportu szynowego, wojska itd., w wolumenie produkcji. Nie tylko wynika to z rosnącego znaczenia outsourcingu w całej technice, ale poniekąd z tego, że producenci przekonali klientów z takich branż, że potrafią spełnić ich wymagania i normy.

Czekają nas braki kadrowe?

Produkcja wiązek kablowych w dużej mierze opiera się na pracy ręcznej. Automatyzacja dotyczy przygotowywania przewodów, a więc cięcia ich na żądane odcinki i zaciskania pinów złączy, ale dalsze operacje, a więc montaż złączy, układanie przewodów na szablonach, spinanie i osłanianie kabli, automatyzują się niestety z wielkim trudem, czyli wysokim kosztem.

Z reguły w tym drugim obszarze automatyzacja jest znacznie mniejsza i obejmuje tylko wybrane operacje. W warunkach krajowych, a więc w obszarze specjalistycznych rozwiązań, elastycznej produkcji na żądanie i według często zmieniających się wymagań, pełna lub nawet większościowa automatyzacja wydaje się niedostępna i technicznie, i kosztowo.

Pozostaje więc praca ręczna, która w ostatnich dwóch latach staje się coraz droższa. Powodów jest wiele: demograficzne, polityczne, podatkowe, niemniej obojętnie, jakiekolwiek by one były, efekt jest taki, że brakuje nam pracowników, a szczególnie wykwalifikowanego personelu średniego szczebla.

Najważniejsze dla klientów cechy ofert brane pod uwagę
w zakresie wiązek

Spośród czynników, które w największym stopniu decydują o wyborze danej firmy lub oferty w zakresie wiązek kablowych, największe znaczenie ma cena usługi. To oczywiście nic dziwnego i zaskoczeniem byłoby, gdyby było odwrotnie i cena nie wypadłaby na szczycie tego rankingu. Większość firm usługowych zajmujących się produkcją wiązek jest formalnie traktowana jako outsourcing (kooperacja), a więc obszar, który wydziela się z biznesu jako nieprzynależny do głównych kompetencji. Takie oddanie produkcji do kooperanta zawsze niesie ze sobą oczekiwanie redukcji kosztów, a niska cena staje się miarą zysku z tego procesu. Pomijając tę oczywistą zależność, pytani specjaliści wskazali jako istotne kryteria takie, jak termin realizacji usługi, wysoką jakość wiązek, w tym zgodność z normami, wsparcie techniczne udzielane przez producenta lub dostawcę, a także to, aby usługa miała charakter kompleksowy, czyli w praktyce obejmowała także kupno złączy, przewodów i materiałów do osłon.

Rynek pracy zmienia się, przenosząc środek ciężkości na pracownika, a dla pracodawców oznacza to powiększającą się presję na pensje i tym samym rosnące koszty działalności. Krajowa branża usług technicznych, takich jak produkcja kontraktowa lub wytwarzanie wiązek elektrycznych, zawsze korzystała z niskich kosztów pracy, które były jednym z najważniejszych czynników konkurencyjnych i magnesem przyciągającym zlecenia z zagranicy.

Gdy te koszty rosną, a wakaty nie dają się obsadzić przez kilka miesięcy, konkurencyjność producentów wiązek niestety to odczuwa. To, że takie same problemy, chociaż może w mniejszej skali, dotyczą pracowników wykwalifikowanych oraz kadry inżynierskiej, wcale nie jest pocieszające, bo niestety nie wydaje się, aby były to kłopoty przejściowe. Zdaniem specjalistów jesteśmy dopiero na początku takich zmian na rynku pracy i wpływ braków kadrowych będzie coraz silniej oddziaływał na omawiany sektor.

Szansą na wybrnięcie z takich kłopotów może być robotyzacja, która w ostatnich latach szybko się rozwija i prowadzone są liczne prace rozwojowe nad budową stanowisk w oparciu o dostępne na rynku roboty funkcjonujące na rynku automatyki przemysłowej. Niemniej dla rynku wiązek jest to odległa przyszłość.

Stały wzrost wymagań klientów

Stosunkowo duża liczba producentów wiązek kablowych obecna w Polsce, zarówno tych lokalnych, jak i firm zagranicznych, stała się szansą na stworzenie środowiska branżowego, które w swoich działaniach słusznie stawia na zaawansowanie techniczne i jakość produktów. Firmy krajowe dysponują kadrą doświadczonych inżynierów, mają z reguły nowoczesny park maszynowy w tym automaty do obróbki przewodów i zaciskania pinów.

Jest to baza infrastrukturalna do tego, aby się rozwijać i móc sprostać coraz większym wymaganiom klientów. Oni oczekują przede wszystkim wysokiej jakości produktu, stabilności w biznesie i profesjonalizmu w działaniu. Dlatego celem jest zapewnienie niskiej ceny i bardzo wysokiej powtarzalności produkcji będącej podstawą wysokiej jakości. Liczy się też możliwość sprostania uniwersalnym trendom zmieniającym współczesną technikę, jak miniaturyzacja.

Warunki biznesowe na rynku produkcji
wiązek panujące w 2017 roku

Blisko dwie trzecie pytanych specjalistów oceniło warunki biznesowe na rynku wiązek kablowych w 2017 roku jako dobre, a dodatkowo co czwarty pytany uznał je za bardzo dobre. Niewielki procent wskazań na to, że warunki były zadowalające oraz to, że nikt nie ocenił biznesu w zeszłym roku jako kiepskiego, pokazują, że to, co dzieje się na rynku wiązek, w przybliżeniu odpowiada sytuacji w innych sektorach rynku elektroniki. Podobne proporcje na wykresie otrzymywaliśmy w większości naszych opracowań w ostatnich miesiącach bez względu na tematykę i jak widać, omawiany sektor nie jest tutaj wyjątkiem.

Oczekiwania się stale zwiększają na kolejne zagadnienia, jak posiadanie certyfikatów jakości ISO, spełnianie norm branżowych, kontrolę jakościową. W dalszej kolejności ważne jest posiadanie buforów magazynowych, kompleksowej usługi, doświadczenia oraz specjalistycznego sprzętu do kontroli wiązek, pozwalającego m.in. na szczegółowe kontrole obszaru zacisku przewodu, inspekcję promieniowaniem Roentgena czy wręcz badanie składu chemicznego materiałów wiązek.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również