Złącza koncentryczne – kryteria doboru

| Prezentacje firmowe Elektromechanika

Złącza koncentryczne są stosowane zwykle do połączeń układów pracujących w zakresie wysokich częstotliwości. Kryteria ich wyboru nie powinny ograniczać się jedynie do kompromisu pomiędzy ceną oraz definiowaną częstotliwością pracy, impedancją charakterystyczną i przenoszoną mocą sygnału. Warto zwrócić uwagę również na inne cechy złączy koncentrycznych, które mają znaczenie szczególnie w zakresie pasm mikrofalowych i milimetrowych tzn. dla częstotliwości powyżej 1 GHz.

Złącza koncentryczne – kryteria doboru

Ważna jest jakość wykonania, zachowanie tolerancji mechanicznych zgodnych ze standardami, grubość pokryć oraz rodzaj wykorzystanych materiałów. Odpowiednie tolerancje wymiarów zapewniają prawidłowe połączenie mechaniczne i właściwe funkcjonowanie zestawionego połączenia. Minimalizuje się w ten sposób niepożądaną emisję sygnału ze styku złącza oraz ogranicza straty wynikające z efektu naskórkowości. Słabej jakości elementy połączeniowe mogą doprowadzić do szybszej degradacji i uszkodzenia kabli pomiarowych poprzez zanieczyszczenie opiłkami metali lub uszkodzenie pokryć na powierzchniach gwintowanych.

Poniżej przedstawiono złącze typu N o niskiej jakości pokrycia. Widoczne są ubytki oraz nierówność powierzchni "złoconej". Po prawej stronie zamieszczono dla porównania złącze SMA bez tych wad.

 
Rys. 1. Porównanie złączy o różnej jakości pokryć galwanicznych
 
Rys. 2. Złącze N ze złoconymi elementami przeznaczonymi do połączeń lutowanych

Warto zauważyć, że pokrycie całej obudowy złącza N warstwą złota nie ma uzasadnienia technicznego ani ekonomicznego. Jest to dość duży element, a złoto jest drogie, dlatego zwykle stosuje się jedynie złocenie pinu wewnętrznego, a w przypadku złączy lutowanych do kabli także elementu korpusu. Warto zwrócić uwagę, czy producent posiada certyfi katy potwierdzające jakość i powtarzalność procesów produkcji.

Dobór złączy koncentrycznych powinien być realizowany w odniesieniu do całego projektu, szczególnie jego części RF (w.cz.). Przy transmisji sygnału wysokiej częstotliwości każda nieciągłość powoduje dodatkowe i niepożądane straty mocy. Stąd proces projektowania ścieżek obwodów w.cz. na płytce PCB oraz obudowy powinien uwzględniać dostępność konektorów o odpowiednim profi lu pinów dostosowanych do danej grubości laminatu. Sposób mocowania do obudowy (za pomocą kołnierza, skręcane lub wkręcane, z uszczelką EMC lub bez) determinuje z kolei szczelność elektromagnetyczną urządzenia i może mieć krytyczne znaczenie przy certyfi kacji produktu oraz wpłynąć na jego bezawaryjność.

W przypadku złączy montowanych do przewodów koncentrycznych należy postępować zgodnie z instrukcją udostępnioną przez producenta. Jedynie prawidłowa obróbka przewodu koncentrycznego, a następnie montaż, czy to poprzez lutowanie, zaciskanie, czy skręcanie zapewni prawidłowe działanie linii kablowej w pełnym zakresie częstotliwości. Część producentów nie dostarcza tych danych.

Firma RFLINE posiada kompetencje w zakresie techniki wysokiej częstotliwości. Wspieramy naszych klientów w doborze odpowiednich rozwiązań. Od ponad dziesięciu lat dostarczamy naszym klientom profesjonalne złącza, kable i inne komponenty koncentryczne wysokiej częstotliwości fi rmy Jyebao. Nie defi - niujemy dla naszych klientów minimalnej wartości zamówień. Opracowaliśmy również specjalne projekty pozwalające na zestawienie połączeń wysokich częstotliwości bez konektorów. Umożliwia to znaczne zmniejszenie kosztów BOMu i produkcji przy zachowaniu jakości i powtarzalności w procesie produkcji.

Jyebao ma w swojej ofercie kilka tysięcy złączy koncentrycznych różnych standardów: SMA, N, MMCX, BNC, TNC i inne. W ofercie znajdują się również złącza precyzyjne, NMD, hermetyczne, bezhalogenowe, szybkozłączki (snap on) dla typów SMA i N, złącza PIM, wersje wysokonapięciowe do 20 kV, a także np. elementy odporne na promieniowanie gamma. Realizowane są również projekty i produkcja złączy na indywidualne zamówienie.

Nie tylko złącza są ważne, należy je w odpowiedni sposób połączyć oraz zabezpieczyć z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.

 

Dr inż. Mateusz Mazur
RFline, www.rfline.pl, tel. 504 93 12 12

Zobacz również