Grupa Technologiczna HARTING kształtuje przyszłość od 75 lat

| Prezentacje firmowe Elektromechanika

Od 75 lat Grupa Technologiczna HARTING prowadzi rozwój technologiczny, kierując się decyzjami mającymi wpływ na przyszłość. Wizja firmy sformułowana w 1996 przez właścicieli: "Chcemy kształtować przyszłość poprzez technologię dla ludzi", pozostaje wytyczną dla aktywności firmy. Pierwszy września 2020 roku to dzień, w którym firma obchodziła 75-lecie powstania. Producent urządzeń codziennego użytku takich jak gofrownice czy żelazka rozwinął się do pozycji wiodącego globalnie dostawcy rozwiązań łączeniowych dla trzech arterii: danych, sygnałów i zasilania, jak również do pozycji globalnego gracza na polu Przemysłu 4.0 oraz cyfryzacji.

Grupa Technologiczna HARTING kształtuje przyszłość od 75 lat

Wilhelm i Marie Harting otworzyli swój warsztat mechaniczny 1 września 1945 w pomieszczeniu remontowym o powierzchni 100 metrów kwadratowych w miejscowości Minden leżącej w Westfalii. Wilhelm po powrocie z Berlina, gdzie miał wysoką pozycję w firmie działającej w lotnictwie, odważył się na samozatrudnienie w swoim rodzinnym regionie. Wilhelm Harting początkowo skoncentrował się na przedmiotach codziennego użytku, które były niezbędne ludziom zaraz po zakończeniu wojny: ogrzewaczy, opiekaczy, energooszczędnych źródeł światła, zapalarek. Urządzenia sprzedawały się jak ciepłe bułeczki.

 
Poznaj interaktywną historię sukcesu Grupy HARTING https://history.harting.com/

Jego żona Marie dostarczała wyprodukowane urządzenia na swoim rowerze w okolicach Minden, za sprzedawane produkty odbiorcy płacili chlebem, boczkiem, jajkami, roślinami strączkowymi. Do zakupu komponentów produkcyjnych, takich jak np. miedź, pierwszy zakupowiec w historii firmy podróżował do Kolonii i Wuppertal ze swoim plecakiem. Wracał natomiast wagonami kolejowymi służącymi do przewozu węgla.

Stoisko na pierwszej edycji targów hanowerskich w 1947 i przeprowadzka do Espelkamp

Powstająca firma miała swoje stoisko na pierwszych targach Hannover Messe w 1947, dzięki czemu otrzymała dużą liczbę zamówień na alternatory, rozruszniki, regulatory, pompy paliwowe i rozdzielacze zapłonowe. Nawet wówczas Wilhelm Harting, energiczny technik, który zawsze był skupiony na potrzebach klientów, dostrzegał nowe rozwiązania i rynki. Firma gwałtownie rosła i potrzebowała więcej miejsca. Od 1950 firma stopniowo przenosiła się do pobliskich osad dla uchodźców w Espelkamp. Baraki po dawnej fabryce amunicji zapewniały wystarczającą powierzchnię dla rozwijającej się firmy, HARTING oferował chleb i pracę dla wielu uchodźców oraz przesiedleńców. W 1955 firma miała 500 pracowników i była w stanie podwoić swój dochód do 8,6 miliona marek niemieckich w ciągu roku.

 
Fot. 1. Wilhelm Harting i jego żona Marie Harting położyli kamień węgielny pod sukces firmy

Był to czas, w którym rozpoczęła się historia sukcesu złączy Han (HARTING norm). Zostały one opatentowane w 1956 roku, a Han jako znak towarowy został zarejestrowany rok później. Stał się on standardem, wyznaczając drogę rozwoju dla złączy przemysłowych oraz będąc fundamentem średniej wielkości firmy ze wschodniej Westfalii. Kolejne lata przyniosły powstanie konceptu Han Modular, który przyczynił się do napisania kolejnych rozdziałów historii sukcesu przedsiębiorstwa. Dzięki serii Han Modular klienci mogli osiągnąć optymalne, indywidualne rozwiązanie dla swoich maszyn, systemów i zakładów. Jest to możliwe dzięki kombinacji poszczególnych modułów dla różnych rodzajów mediów – danych, sygnałów, zasilania oraz sprężonego powietrza zawartych w jednej obudowie złącza przemysłowego o standardowym rozmiarze. Han Modular to duża elastyczność, kompaktowe rozwiązanie o dużej funkcjonalności i łatwym stosowaniu. Dziś Han Modular reprezentuje standard rynkowy wśród złączy modularnych.

Lata wyzwań po śmierci założyciela

Szeroki zakres oferty innowacyjnych produktów, takich jak jukeboxy, odtwarzacze płyt, urządzenia elektromedyczne, automaty do sprzedaży papierosów, magnesy, sprawiał, że rodzinny biznes odnosił ciągły wzrost. Wilhelm Harting miał talent do dostrzegania trendów na ich początkowym etapie. Stopniowo redukował portfolio firmy w latach pięćdziesiątych – z wyjątkiem maszyn do sprzedaży papierosów, tak aby skupić się na produkcji złączy. Dzięki tej dalekowzrocznej decyzji stworzył podwaliny firmy, która funkcjonuje aktualnie.

 
Fot. 2. Budynek w Minden, gdzie kilka miesięcy po zakończeniu wojny firma rozpoczęła swoją działalność pod nazwą Wilhelm Harting Mechanische Werkstätten

Wilhelm Harting zmarł w 1962 roku w wieku 53 lat. Marie Harting przejęła po nim prowadzenie firmy – będące bardzo wymagającym wyzwaniem – początkowo samodzielnie, a następnie wraz z synem Dietmarem, który dołączył do niej w 1967 roku. W roku 1969 Jürgen Harting, drugi syn założycieli, wszedł do zarządu firmy. Zginął w tragicznym wypadku w roku 1973, mając 32 lata.

Do 1987 Marie (zmarła w 1989) oraz Dietmar Harting prowadzili firmę wspólnie. W marcu 1987 Margrit Harting objęła funkcję dyrektora zarządzającego. Pod koniec lat 70. rozpoczęła się międzynarodowa ekspansja firmy, pierwszym krokiem było powstanie francuskiego oddziału. Przez ponad ćwierć wieku Dietmar oraz Margrit prowadzili Grupę Technologiczną, która jest w trakcie stawania się firmą globalną z fabrykami w USA, Chinach, Meksyku, Rosji, Indiach oraz Europie. Ponad 70% procent sprzedaży jest generowana poza granicami Niemiec.

Zaangażowanie we wspólne dobro

Podobnie jak założyciele firmy, tak też Dietmar i Margrit Harting są również zaangażowani we wsparcie regionu. Wspierają projekty, inicjatywy i stowarzyszenia działające w zakresie kultury, sportu, edukacji oraz nauki. Margit Harting do 2018, jako wiceprzewodnicząca Izby Przemysłu i Handlu Wschodniej Westfalii w Bielefeld, otrzymała wiele nagród za aktywność na tym polu. Jest honorową prezeską Stowarzyszenia Filharmonicznego Wschodniej Westfalii-Lippe, honorową prezeską związku promocji regionu Minden-Lübbecke, honorową prezes lokalnego stowarzyszenia kulturalnego w Espelkamp oraz honorową członkinią Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze. W roku 2002 otrzymała medal Espelkamp.

 
Fot. 3. Wizyta Baracka Obamy na stoisku firmy HARTING podczas targów Hannover Messe 2016

Przez wiele lat Dietmar Harting był aktywny w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach i komitetach, m.in. jako przewodniczący niemieckiego instytutu standaryzacji (DIN), przewodniczący stowarzyszenia niemieckich producentów elektroniki oraz elektryki (ZVEI), członek prezydium federacji niemieckiego przemysłu (BDI), przewodniczący CENELEC (Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej) oraz prezes niemieckiej komisji elektryki, elektroniki i technologii informacyjnej w DIN i VDE (DKE). Od 1995 do 1998 Dietmar Harting był członkiem rady badań, technologii oraz innowacji pod przewodnictwem kanclerza Helmuta Kohla oraz od 2004 do 2006 był aktywnym członkiem inicjatywy "Partnerstwo dla Innowacji" pod przewodnictwem kanclerzy Gerharda Schrödera oraz Angeli Merkel. Wiele organizacji uhonorowało go nadaniem honorowego członkostwa oraz honorowego przewodniczącego. W 2013 roku grupa Ericha Gutenberg obdarzyła Dietmara Harting nagrodą "Praktyka".

W 1998 przedsiębiorcza para otrzymała Odznakę Zasługi Republiki Niemieckiej oraz w 2009 Federalny Krzyż Zasługi Pierwszej Klasy. Tego samego roku miasto Espelkamp nadało Hartingom honorowe obywatelstwo. Dietmar Harting otrzymał również honorowy doktorat Uniwersytetu Leibniz` a w Hanowerze w 2010 roku. Jako potwierdzenie wybitnego zaangażowania w roli projektanta i promotora technologii, nauki i biznesu został nagrodzony pamiątkową monetą Karmarsch stowarzyszenia Uniwersytetu Leibniza w Hanowerze w 2019.

Barack Obama zaskoczony prezencją HARTING-a na Hannover Messe

Relacje z sąsiednim krajem związkowym – Dolną Saksonią oraz z targami Hannover Messe rozwijane są w sposób ciągły od pierwszej wystawy w 1947 roku. Dietmar Harting był prezesem rady doradczej targów Hannover Messe przez wiele lat oraz członkiem rady nadzorczej i komitetu wykonawczego Deutsche Messe AG. W 2008 został nagrodzony złotym medalem targów.

Do dziś Grupa Technologiczna HARTING jest jedną z bardzo nielicznych firm, które są obecne na targach każdego roku od ich powstania. W 2020 roku te największe targi przemysłowe zostały odwołane po raz pierwszy w historii ze względu na pandemię COVID-19. Na stoisku HARTING-a bardzo częstymi gośćmi bywali kanclerze, premierzy, ministrowie oraz inne prominentne osoby, na miejscu dowiadywali się o najnowszych, wdrażanych technologiach. Rok 2016 to wizyta na stoisku prezydenta USA Baracka Obamy oraz kanclerz Angeli Merkel. Barack Obama był szczególnie zaskoczony żółtymi "butami targowymi" noszonymi przez pracowników firmy – ten element jest obecny na wszystkich stoiskach targowych HARTINGa na całym świecie. Margrit Harting przesłała również parę butów do Białego Domu.

Philip Harting na czele Grupy Technologicznej od października 2015

W październiku 2015, po prawie 50 latach obecności w zarządzie Grupy Technologicznej, Dietmar Harting przekazał stery firmy swojemu synowi Philipowi (46). Dziś Philip Harting i jego siostra Maresa Harting-Hertz (członek zarządu ds. finansowych, globalny dyrektor zakupów oraz zasobów infrastrukturalnych) współpracują w zarządzie ze swoimi rodzicami, Margrit i Dietmarem Harting. Zarząd firmy tworzą również dyrektorzy spoza rodziny: dr Michael Pütz (jako członek zarządu do spraw kadrowych i prawnych), Andreas Conrad (jako członek zarządu do spraw produkcji i logistyki), dr Kurt Dirk Bettenhausen (jako członek zarządu do spraw nowych technologii).

 
Fot. 4. Philip Harting, Margrit Harting, Maresa Harting-Hertz oraz Dietmar Harting, druga i trzecia generacja prowadząca Grupę Technologiczną HARTING (od lewej do prawej)

Zarząd kontynuuje kierunek wizji sformułowanej w 1996 ("Chcemy być firmą globalną"). Dlatego też trwa ciągły rozwój globalnych struktur firmy, zarówno produkcyjnych, jak i sprzedażowych. "Musimy być blisko naszych klientów, widzieć świat ich oczami, znać ich życzenia i potrzeby oraz rozwijać rozwiązania razem z nimi. Jeśli produkujemy lokalnie, jesteśmy w stanie dostarczyć klientom to, czego potrzebują", podsumowuje Philip Harting. Grupa Technologiczna HARTING skupia się na sektorach rynku takich jak: automatyka, rynek maszynowy, robotyka oraz na rozwoju fabryk, rynku transportowym, a także na kluczowych aspektach Przemysłu 4.0 oraz cyfryzacji. Centralne laboratorium HARTINGa (HQT) otworzyło swoje podwoje w 2014 roku, jest to miejsce, w którym testowane i rozwijane są nowe technologie. Ma to znaczący wpływ na rozwój firmy, umożliwia skupienie na potrzebach klientów. Konsekwentnie firma podąża za maksymą Wilhelma Hartinga: "Jakość jest wtedy, gdy powraca klient, a nie produkt". Klienci na całym świecie są obsługiwani przez ultranowoczesne centrum dystrybucyjne (EDC), które zostało otwarte w 2019 roku.

Wyzwania i możliwości w połączeniu z e-mobility

 
Fot. 5. Rozwiązania łączeniowe są głównym obszarem działalności HARTING: na zdjęciu przewody ładowania typu Mode 3 wytwarzane dla Volkswagen modular e-drive system (MEB)

HARTING otwiera się na nowe rynki z pozytywnym rezultatem, np. e-mobilność oraz zastosowania w OZE. Dział HARTING Automotive rozwija i wytwarza rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych. Firma ma również swój wkład w zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii, jest też wieloletnim i doświadczonym partnerem producentów elektrowni wiatrowych. HARTING wytwarza złącza i rozwiązania, które są dedykowane do trudnych warunków aplikacyjnych panujących na nabrzeżach ze względu na: umiejscowienie, klimat, korozję oraz pozostałe kwestie związane z zastosowaniem morskim.

Ostatnimi laty HARTING coraz bardziej polega na współpracy i partnerstwie takim jak np. MICAnetwork oraz Future Alliance dla inżynierii mechanicznej, które wraz z Przemysłem 4.0 oraz cyfryzacją są motorem napędowym tworzenia i łączenia procesów obiektowych. Grupa Technologiczna postrzega sieci partnerskie jako idealną platformę dla przyszłego rozwoju zintegrowanego przemysłu. Tym sposobem przyszłość może być kształtowana poprzez technologię dla ludzi, która przynosi im wartość.

 

HARTING Polska Sp. z o.o.
www.harting.pl

Zobacz również