Nowe możliwości konfiguracji pliku SOLIDWORKS zgodne z platformą 3DEXPERIENCE

| Prezentacje firmowe Projektowanie i badania

Konfiguracje w plikach SOLIDWORKS dla części, jak i złożeń, są znane użytkownikom od lat. Założenie jest proste. Jeden plik może przenosić informację o więcej niż jednej fizycznie produkowanej części. Każda konfiguracja odpowiada fizycznie produkowanej części i posiada właściwości, które są identyczne dla wszystkich konfiguracji i są one przechowywane w zakładce „Właściwości dostosowane”, a także właściwości specyficzne dla każdej konfiguracji, które przechowywane są w odpowiedniej zakładce.

Nowe możliwości konfiguracji pliku SOLIDWORKS zgodne z platformą 3DEXPERIENCE

Użytkownicy posiadający dodatek 3DEXPERIENCE Design with SOLIDWORKS, pozwalający na integrację platformy z aplikacją, mogą włączyć wspomnianą integrację i korzystać z nowych możliwości.

Według nomenklatury 3DEXPERIENCE plik SOLIDWORKS reprezentowany jest przez „Rodzina CAD”, a „Produkty Fizyczne” odpowiadają konfiguracjom. Platforma w przeciwieństwie do SOLIDWORKS bazuje na Produktach Fizycznych, a nie na plikach. Każdy produkt fizyczny ma swoją reprezentację w bazie platformy, dzięki czemu zarządzanie czy wyszukiwanie powiązanymi informacjami jest dużo prostsze i szybsze.

Jest jeszcze „Reprezentacja”, która nie ma swojej reprezentacji w bazie danych, ale pozwala jeszcze bardziej uelastycznić nasz produkt. Reprezentacja odnosi się do Produktu Fizycznego i dedykowana jest do przedstawienia go w różnych stanach. Na przykład, jeśli mamy zawias, jako Produkt Fizyczny, to reprezentacją będzie model, który przedstawia go w pozycji zamkniętej i otwartej. Te dwie Reprezentacje odnoszą się do jednego Produktu Fizycznego i nie wpływają na jego proces produkcji.

Kilka Produktów Fizycznych odnosi się do jednej Rodziny CAD. Jeśli projektujesz łożyska, to w jednym pliku (Rodzina CAD) przechowujesz wszystkie rozmiary tego łożyska. Z punktu widzenia SOLIDWORKS masz jeden plik, a na platformie w łatwy sposób możesz wyszukiwać wśród wszystkich parametrów Produktów Fizycznych.

Zmiana nazewnictwa to nie tylko kosmetyka, a szereg nowych możliwości i korzyści, które daje zintegrowane środowisko 3DEXPERIENCE i SOLIDWORKS. Informacje w modelach 3D przenoszą coraz więcej informacji, z których korzystasz nie tylko podczas projektowania, czy produkcji. Coraz częściej zintegrowane środowisko dostarcza informacji wszystkim pracownikom zaangażowanym w życie firmy.

Sylwester Blajer
Koordynator techniczny SOLIDWORKS & 3DEXPERIENCE
CADWORKS Systems

źródło: CADWORKS Systems

Zobacz również