Zbadaj swoje urządzenie w laboratoriach OBR CTM

| Prezentacje firmowe Projektowanie i badania

Laboratoria Badawcze OBR CTM S. A. prowadzą akredytowaną działalność już prawie 30 lat. W ich skład wchodzą: Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych oraz nowo powstałe Laboratorium Łączności i Systemów Dowodzenia.

Zbadaj swoje urządzenie w laboratoriach OBR CTM

Działalność badawcza objęta jest akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji oraz Ministra Obrony Narodowej, wychodząc naprzeciw wymaganiom norm i standardów oraz samych klientów. Obszar działalności obejmuje badania sprzętu wojskowego (OiB), urządzeń techniki morskiej na statki i okręty zgodnie z wymaganiami towarzystw klasyfikacyjnych m.in. PRS, DNV oraz urządzeń komercyjnych, wg norm zharmonizowanych z dyrektywami Parlamentu Europejskiego oraz obowiązujących dokumentów odniesienia celem umożliwienia producentom urządzeń oznaczenia produktu oznaczeniem CE.

Uczestnictwo w inicjatywie "Polska Sieć Laboratoriów EMC" umożliwiło rozbudowę infrastruktury badawczej CTM oraz wyposażenie jej w nowoczesną aparaturę pomiarową. Laboratoria posiadają 10 nowoczesnych stanowisk do badań kompatybilności elektromagnetycznej oraz wydzieloną przestrzeń do wykonywania testów mechanicznych i środowiskowych.

Wyjątkowo duża komora bezodbiciowa

W ramach rozbudowy kompleks badawczy CTM pozyskał komorę bezodbiciową SAC 10 służącą do pomiarów emisji promieniowanych i przewodzonych oraz do badań odporności promieniowanej na pole elektromagnetyczne. Komora wyposażona została w stół obrotowy o średnicy 5 m i nośności 5 ton, dzięki czemu możliwe jest badanie urządzeń wielkogabarytowych. Komora wyposażona jest również w system zasilania i odprowadzania wody oraz zawiera detektory gazów jak np. ozon, CO, CO2, LPG, tlenki azotu itp., umożliwiając tym samym przeprowadzanie badań na urządzeniach wydzielających spaliny. W komorze SAC 10 zostało zainstalowane także stanowisko, w którym można również sprawdzić odporność konkretnego rozwiązania na impuls elektromagnetyczny. Komora bezodbiciowa znacznie rozszerzyła zakres badań, jakie mogą być prowadzone przez OBR CTM. Zabezpieczono w niej np. dziesięciometrową odległość pomiarową, co jest największą tego rodzaju wartością w północnej Polsce.

Poza bardzo rozbudowaną działalnością w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej, Laboratoria Badawcze OBR CTM S. A. realizują również badania w zakresie badań środowiskowych oraz pół magnetycznych i elektrycznych. Są one realizowane za pomocą 3 stanowisk: komory klimatycznej oraz dwóch stanowisk do badań narażeń mechanicznych – maszyny udarowej oraz stanowiska do drgań sinusoidalnych.

Komora klimatyczna pozwala wykonywać badania w przedziale od –70°C do 180°C oraz umożliwia zwiększenie wilgotności względnej do poziomu 98%. Przestrzeń robocza komory to ok. 1 m³. Stanowisko do badań udarowych umożliwia wygenerowanie impulsu udarowego półsinusoidalnego o wartości do 1500 m/s² o maksymalnym czasie trwania impulsu do 30 ms. Maksymalny załadunek stanowiska wynosi 800 kg.

Stanowisko drgań sinusoidalnych realizuje badania w zakresie częstotliwości od 5 Hz do 2 kHz z maksymalnym przyspieszeniem do 300 m/s². Maksymalny załadunek to 300 kg.

Działalność badawcza Laboratoriów CTM w zakresie pól magnetycznych i elektrycznych obejmuje badania stacjonarne, wykonywane na odpowiednich stanowiskach w laboratorium. Do tego typu badań zaliczamy: pomiar pola magnetostatycznego, pomiar pola rozproszeniowego od maszyn i urządzeń czy badania bezpiecznej odległości od kompasu m.in. wg PN-EN 60945.

Należy podkreślić, że Laboratoria CTM realizują również badania terenowe wykonywane na jednostkach pływających Marynarki Wojennej. Jednym z takich badań jest pomiar rozkładu potencjału elektrochemicznego.

Wsparcie dla konstruktorów

Laboratoria świadczą również usługi badań konstruktorskich polegających na weryfikacji właściwości urządzeń już na etapie prac koncepcyjnych i modelowych. Konstruktorzy wyrobów mają możliwości sprawdzenia założeń projektowych i wprowadzania ewentualnych korekt na wczesnym etapie realizacji produktu. Możliwość skorzystania z zaplecza technicznego Laboratoriów CTM pozwala wykonać kompleksowe badania z możliwością skorzystania z doświadczenia i kompetencji wykwalifikowanego personelu oraz bez konieczności inwestycji w zaawansowaną aparaturę i stanowiska badawcze.

 

OBR CTM S. A.
https://ctm.gdynia.pl

Zobacz również