Nowa seria przekaźników czasowych RPC Relpolu

| Energetab 2017 Artykuły

Od kilkunastu lat firma Relpol produkuje przekaźniki czasowe, które ze względu na swoją prostotę są na rynku bardzo popularne i można oczekiwać, że będą używane w instalacjach jeszcze bardzo długo. W nowej serii przekaźników czasowych stosowane są podzespoły elektroniczne najwyższej jakości, które decydują o wysokiej niezawodności i dokładności działania oferowanych produktów. Dzięki temu mogą skutecznie konkurować z prostymi sterownikami i przekaźnikami programowalnymi. Duża liczba zaimplementowanych funkcji (powyżej 30) daje możliwość szerokiego ich stosowania w wielu różnych aplikacjach przemysłowych.

Nowa seria przekaźników czasowych RPC Relpolu

W ramach nowej serii Relpol oferuje aż 35 przekaźników czasowych. Grupa ta podzielona jest na dwie części z uwagi na zasilanie: uniwersalne - działające przy napięciu od 12 do 240 VAC/DC oraz na napięcie 230 VAC. Silną stroną tych przekaźników czasowych jest zastosowanie we wszystkich modelach elementu wykonawczego w postaci styków z AgSnO2, a więc materiału odpowiedniego do pracy z obciążeniami indukcyjnymi. Uwagę zwraca też duże obciążenie znamionowe 16 A/250 VAC dla RPC-1... oraz 2×8 A/250 VAC dla RPC-2. Z kolei uniwersalny zacisk śrubowy pozwala na stosowanie wkrętaków płaskich i krzyżakowych (fot. 1).

Fot. 1. Uniwersalny zacisk śrubowy

Fot. 2. Podwójny zaczep do szyny DIN

Przekaźniki wielofunkcyjne

Tabela 1. Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe ze stykami 1P i 2P

W tabeli 1 przedstawiono wielofunkcyjne przekaźniki czasowe ze stykami 1P i 2P. Mają one najczęściej funkcje czasowe. Trzy przykładowe to: E - opóźnione załączenie - przekaźnik wykonawczy włącza się po upływie nastawionego czasu i pozostaje włączony do wyłączenia zasilania, Wu - załączenie na nastawiony czas - przekaźnik wykonawczy włącza się po podaniu napięcia a następnie po upływie nastawionego czasu wyłącza się, Bp - symetryczna praca cykliczna - włączenie zasilania rozpoczyna pracę cykliczną, która trwa aż do wyłączenia zasilania. Przekaźniki czasowe przedstawione w tabeli 1 obsługują w sumie 23 różne funkcje.

Przekaźniki jednofunkcyjne

Tabela. 2. 12 przekaźników jednofunkcyjnych z trzema najczęściej stosowanymi funkcjami

W tabeli przedstawiono 12 przekaźników jednofunkcyjnych z trzema najczęściej stosowanymi funkcjami. Mają one konfigurację styków 1P lub 2P, osiem zakresów czasowych z płynną nastawą od 0,1 do 1 zakresu czasowego (tabela 2).

Przekaźniki czasowe z regulacją czasów T1 i T2

Tabela. 3. Przekaźniki czasowe z możliwością niezależnego ustawiania dwóch czasów T1 i T2

Przekaźniki czasowe z możliwością niezależnego ustawiania dwóch czasów T1 i T2 (tab. 3) to 14 różnych wersji z dwoma rodzajami zasilania. Najbardziej charakterystyczny z tej grupy jest przekaźnik RPC-1IP-UNI. Praca cykliczna o dwóch niezależnych czasach T1 i T2. Stan styku sterującego po podaniu napięcia zasilania określa, czy przekaźnik ma działać od przerwy, czy zadziałania.

W nowej rodzinie przekaźników czasowych RPC znajdziemy wiele ciekawych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów. Przekaźniki czasowe RPC mogą pracować zarówno w urządzeniach automatyki przemysłowej, jak i budynkowej, mogą być stosowane także w rozdzielniach instalacyjnych. Przykładem może być RPC-TSD-UNI przeznaczony do układów rozruchowych gwiazda-trójkąt. Przekaźnik ten zasilany jest napięciem od 12 do 240 VAC/DC.

Wiadomo nie od dziś, że załączenie silnika klatkowego (asynchroniczny trójfazowy) powoduje pojawienie się dużego prądu rozruchowego w jego uzwojeniach. Przy rozruchu bezpośrednim uderzenie prądowe może być 5-8 krotnie większe od wartości prądu znamionowego. Jedną z metod obniżania prądu rozruchowego jest zastosowanie układu przełączania uzwojeń silnika "gwiazda-trójkąt". W tym układzie sterującym ma zastosowanie przekaźnik RPC-TSD-UNI.

Przekaźnik ten działa w następujący sposób: po włączeniu napięcia zasilania następuje zamknięcie zestyku 1 (gwiazdy) przekaźnika na czas T1. Zestyk 1 uruchamia stycznik zasilający silnik z uzwojeniem połączonym w gwiazdę (T1 - czas rozruchu silnika). Po upływie czasu T1 zestyk 1 przekaźnika zostaje otwarty i rozpoczyna się odmierzanie zwłoki czasowej T2, po upływie której następuje zamknięcie zestyku 2 przekaźnika uruchamiającego stycznik zasilający silnik z uzwojeniem połączonym w trójkąt.

Wszystkie przekaźniki łączy kilka wspólnych cech:

  • nowy estetyczny projekt obudowy jednolity dla urządzeń modułowych i przekaźników elektromagnetycznych,
  • wysoki poziom niezawodności ze względu na jakość zastosowanej elektroniki,
  • podwójny zaczep zapewnia wygodny montaż na szynie DIN 35 mm. Obudowa dobrze współpracuje z szyną, zamontowany przekaźnik trzyma się mocno, pewnie i nie przesuwa się na szynie (fot. 2),
  • wysokiej jakości złącza. Zaciski przekaźników wyposażone są w uniwersalną śrubę pozwalającą na pracę z wkrętakami płaskimi i krzyżakowymi,
  • nie bez znaczenia jest niski pobór mocy przez całe urządzenie, co daje wymierne oszczędności energii elektrycznej,
  • obudowa zapewnia stopień ochrony IP20.

Relpol
www.relpol.com.pl

Zobacz również