Jakość materiałów jest trudna do uchwycenia

Dla jakości istotny jest poziom resztek i zanieczyszczeń w preparatach, np. kwasów, soli i innych substancji, które łatwo dysocjują, a więc przy obecności wilgoci tworzą warstwę elektrolitu przewodzącą prąd i wywołującą korozję. Ważna jest też stabilność chemiczna materiału, bo łańcuchy polimerów, z których zbudowane są tworzywa sztuczne, z czasem pękają pod wpływem tlenu, promieniowania, degradują się też pod wpływem ciepła. Na powierzchni pokryć pojawiają się mikropęknięcia tworzące miejsca, gdzie potencjalnie zaczyna wnikać wilgoć. Z czasem materiały stają się coraz bardziej kruche, bo tracą aktywność zawarte w nich plastyfikatory. Stąd pokrywanie elementów naturalnie drgających, np. rdzeni magnetycznych w elementach indukcyjnych dużej mocy, wymaga zwrócenia uwagi na to, czy pokrycie nie popęka.

Wpływ pandemii koronawirusa na nasz biznes
 
Od kilku miesięcy nieodłączną częścią naszych ankiet są pytania o to, jak bardzo pandemia namieszała firmom w działalności. Pokazany wykres z zestawieniem odpowiedzi tym razem ma nieco gorszy wydźwięk w porównaniu do tego, co było wcześniej. Wyraźnie więcej jest tutaj odpowiedzi skrajnych (pola zielone i czerwone), co sugeruje, że rynek się polaryzuje, a większe i silniejsze firmy zyskują kosztem mniejszych i słabszych. Pandemia wywołała ponadto okresowe niedobory i duże zwyżki cen alkoholu izopropylowego, który dla elektroników jest wygodnym rozpuszczalnikiem do mycia, dla innych środkiem dezynfekcyjnym. Duży wzrost cen mógł też być powodem tego, że pola zielone i czerwone się powiększyły.

Ważnym parametrem w zakresie czynników środowiskowych jest temperatura. Prawo Arrheniusa mówi, że zwiększenie temperatury reakcji o 10ºC przyspiesza ją dwukrotnie. Dotyczy to również procesów degeneracyjnych i im większa temperatura w obudowie, tym zagadnienia jakości w wielu wymiarach, nie tylko w zakresie jakości materiałów chemicznych, stają się bardziej istotne. Przykładem może być transformator impulsowy w zasilaczu, który jest impregnowany lakierem uretanowym zapewniającym stabilność mechaniczną i wytrzymałość elektryczną. Uzwojenia są izolowane wzajemnie taśmami kaptonowymi, a drut nawojowy pokryty jest emalią. Czynnik kosztowy zmusza producentów do oszczędności, czyli użycia możliwie małego transformatora, ale w zamian rozgrzewa się on nie do 70, ale do 100ºC lub więcej. To znaczy, że wymagania jakościowe dla wymienionych materiałów rosną 8-krotnie.

Warunki biznesowe panujące w branży materiałów chemicznych w 2020 roku
 
2020 rok to niełatwy okres dla wielu branż, ale jak widzimy na wykresie, tylko 3% ankietowanych postrzega miniony rok jako kiepski dla prowadzonej działalności. To bardzo mało i nawet odrobinę mniej, niż bywało w zwyczajnych latach. Różnica jest w zakresie głosów, które padły na kategorię "bardzo dobre". Tym razem nikt tak nie odpowiedział, stąd na wykresie nie ma takiego pola, a wcześniej (2018) było ok. 10%. Reasumując: 2020 rok był gorszy, ale nie był okresem złym.

Jakość to także bezpieczeństwo (wyziewy podczas aplikacji, palność, zawartość lotnych substancji, szkodliwe opary), ale również komfort korzystania, czyli mało intensywny zapach, brak brudzenia, możliwość usunięcia w celu serwisowym.

Za jakość materiałów chemicznych odpowiadają też urządzenia służące do ich aplikacji. Nawet najlepszy lakier położony niedbale nie spełni oczekiwań i dlatego istotne jest, aby nakładanie materiałów (aplikowanie) było traktowane razem z urządzeniem jako całość procesowa, obojętnie, czy chodzi o zwykłą strzykawkę, pędzelek czy też automat z komputerowo sterowaną dyszą

Ogólnie takich czynników, które pozwalają wartościować preparaty, jest wiele, stąd duże znaczenie ma tzw. świadomość rynku, czyli to, czy te zagadnienia i procesy są rozumiane i znane przez klientów oraz brane pod uwagę podczas kupowania.

Struktura sprzedaży produktów chemicznych w 2020 roku
 
Struktura sprzedaży materiałów chemicznych wskazuje, że dla co trzeciej firmy z tego zestawienia sprzedaż materiałów chemicznych to niewielki dodatek do innej działalności. Co piąta traktuje natomiast tytułowe produkty jako istotny pion biznesowy. Materiały chemiczne często są sprzedawane przy okazji, razem z urządzeniami, podzespołami lub innymi materiałami niezbędnymi do działalności. Stąd siatka sprzedaży jest rozproszona, a liczba takich okazyjnych sprzedawców dość duża. W rzeczywistości jest większa, niż nasz wykres przedstawia, bo naturalnie nie objęliśmy badaniem ankietowym wszystkich

W warunkach krajowych rynek produkcji elektronicznej nastawiony jest głównie na wytwarzanie produktów specjalizowanych, elektroniki wojskowej oraz takich wyrobów, które wytwarzane są w krótkich seriach. Przy takim profilu pokusa oszczędzania na materiałach w produkcji jest w części tłumiona przez sam rynek. To dlatego, że część wyrobów docelowych przeznaczona jest na eksport, dla przemysłu, medycyny i innych zastosowań określanych jako profesjonalne, a udział produkcji taniej i masowej wśród firm krajowych od lat jest bardzo mały. O wiele gorzej jest w przypadku elektroniki konsumenckiej, a więc segmentu wyrobów masowych, o krótkim czasie życia i takich, gdzie sprzedaż z uwagi na rynkową konkurencję, jest dość mocno skorelowana z ceną. W takich przypadkach nadal zdarzają się oszczędności na siłę i w takich obszarach materiały wysokiej jakości z trudem się przebijają.

Paweł Domazer


specjalista ds. handlowych w AET

  • Co jest ważne w handlu produktami chemicznymi, a co nie? Jakim czynnikiem jest cena?

W handlu chemią dla elektroniki ważna jest umiejętność wskazania klientowi istotnych parametrów technicznych. Klienci, szukając nowego produktu lub zamiennika, liczą na doradztwo techniczne, które pozwoli udoskonalić technologię lub rozwiązać problem. Nie mniej istotna jest dostępność towaru i częste dostawy. Towary mające ograniczony termin przydatności nie mogą być magazynowane zbyt długo. Klient musi mieć gwarancję, że otrzymuje świeży i dobrej jakości produkt. Cena jest istotnym czynnikiem przy wyborze oferty. Jednak czasami należy uświadomić klientowi, że to może być złudne. Można tu podać przykład lakierów i żywic epoksydowych do impregnacji. Lakiery na bazie rozpuszczalnika są tańsze od żywic, ale mogą zawierać do 60–70% rozpuszczalnika, który odparuje przy utwardzaniu. W żywicach epoksydowych, które charakteryzują się brakiem lotnych substancji organicznych, mamy pewność, że zużyjemy tyle produktu, ile kupiliśmy.

  • Na jakie parametry i dokumenty należy zwrócić uwagę przy wyborze?

Wybierając produkt, trzeba przeprowadzić z klientem wywiad odnośnie do jego oczekiwań. Należy zapytać o aplikację, technologię stosowania produktu, wymagane certyfikaty oraz zakres temperatur pracy. W przypadku poszukiwań odpowiednika wskazane jest zapoznanie z kartą katalogową i kartą charakterystyki pierwotnego produktu.

  • Jakie nowości i trendy są warte zauważenia?

Coraz więcej klientów poszukuje produktów ekologicznych, które poprawią jakość pracy, wykluczą wysokie opłaty za emisję niebezpiecznych substancji oraz utylizację. Można zauważyć zwiększone zainteresowanie produktami z aprobatą UL i bardzo dobrym współczynnikiem przewodności cieplnej. W technologii LED istotne są w pełni transparentne żywice do zalewania. Warto też zwrócić uwagę na produkty maskujące, takie jak lakiery lub smary. Służą do zabezpieczania miejsc technologicznych (punkty montażowe, gwinty) w czasie impregnacji DIP lub VPI oraz procesie zalewania żywicami poliuretanowymi lub epoksydowymi.

Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów
Dowiedz się więcej

Prezentacje firmowe

Przejdź do kompendium

Polecane

Nowe produkty

Zobacz również