Projektowanie elektroniki - metody i strategie implementacji nowości technologicznych

| Technika

Współczesny rynek konsumencki wymusza nieustanny postęp, redukcję kosztów oraz przyczynia się do sukcesywnego skracania czasu życia produktów. Z jednej strony jest to zjawisko korzystne, gdyż pozwala konsumentom nabywać coraz nowsze i bardziej funkcjonalne urządzenia, a tym samym zwiększa sprzedaż i dochody firm elektronicznych. Z drugiej strony jednak przyczynia się do zwiększania presji wywieranej na konstruktorów, którzy muszą opracowywać coraz bardziej złożone urządzenia w coraz krótszym czasie. Tym samym dokładne zapoznanie się z dokumentacją podzespołów oraz pisanie oprogramowania jest coraz bardziej utrudnione przez brak czasu.

Projektowanie elektroniki - metody i strategie implementacji nowości technologicznych

Sukces produktu jest uzależniony nie tylko od funkcjonalności i jakości wykonania, ale także coraz częściej od szybkości wprowadzenia na rynek i zaproponowania własnych rozwiązań, zanim zrobi to konkurencja. Nietrudno zauważyć, że o innowacyjności można mówić tylko do momentu, aż ktoś inny nie wykorzysta zbliżonego rozwiązania.

Niniejszy artykuł ma stanowić przegląd metod i strategii doboru elementów elektronicznych do własnych produktów, aby zapewnić ich nowoczesność i wysoką funkcjonalność w sposób możliwie szybki oraz bezproblemowy. Należy zauważyć, że zawsze podstawę dla sprawnej pracy stanowi odpowiednio wykwalifikowany zespół projektantów, jednakże często wybór konkretnych rozwiązań lub podzespołów pochodzących od konkretnego producenta może zdecydować o szybszym bądź późniejszym zakończeniu projektu.

Rozeznanie rynkowe

Rys. 1. Prezentacja przygotowana przez firmę Atmel dla tego zestawu ewaluacyjnego EVK1105 na YouTube

Rosnące wymagania konsumentów sprawiają, że producenci muszą oferować coraz większą funkcjonalność swoich wyrobów i poprawiać ich parametry. Spełnienie obu tych warunków staje się możliwe dzięki ciągłemu postępowi i poszerzaniu oferty podzespołów elektronicznych. Konkurencja na rynku półprzewodników sprawia, że do oferty wprowadzane są coraz nowsze generacje układów realizujących coraz bardziej złożone zadania.

Z tego względu znajomość oferty rynkowej, przynajmniej w ogólnym stopniu, jest niezbędna dla utrzymania konkurencyjności własnych produktów. Bieżące śledzenie oferty handlowej producentów półprzewodników pozwoli uniknąć stosowania przestarzałych rozwiązań i często uprościć budowę samego urządzenia. Pozwoli to dostrzec nowe możliwości i wykorzystać je w swoich produktach. Jest to także wiedza przydatna podczas prowadzenia rozmów z klientami, którzy chcą wiedzieć, jakie technologie można wykorzystać do realizacji zleconego projektu.

Niezbędna bywa także ogólna znajomość najpopularniejszych rozwiązań wykorzystywanych przez producentów (protokołów, interfejsów, standardów), gdyż daje to możliwość dokładniejszego oszacowania czasu potrzebnego na ich zaimplementowanie we własnym produkcie. O wyborze konkretnego rozwiązania nie zawsze musi decydować cena, dostępność oraz funkcjonalność, gdyż czasami warto uwzględniać również prostotę i szybkość implementacji konkretnych rozwiązań, a także dostęp do wsparcia świadczonego przez producenta i dystrybutora.

Na wsparcie takie, oprócz kontaktu z wykwalifikowanymi inżynierami, składa się ponadto dostęp do czytelnej dokumentacji oraz udostępniane oprogramowanie: przykładowe kody źródłowe, biblioteki, narzędzia konfiguracyjne. Podstawowym źródłem informacji o nowościach są strony producentów, jednakże przeglądanie wszystkich witryn internetowych może być czasochłonne i nużące. Dobrą alternatywę stanowią pisma branżowe oraz newslettery, w których zamieszczone są wyselekcjonowane informacje, często w skróconej formie.

Pozwalają one śledzić w sposób bieżący ofertę rynkową i zwrócić szczególną uwagę tylko na najbardziej interesujące podzespoły. Warto wspomnieć, że na popularnym serwisie YouTube dostępne są filmy promujące nowe układy wprowadzane na rynek. Przykładowo, wpisując w wyszukiwarkę EVK1105, można obejrzeć prezentację przygotowaną przez firmę Atmel dla tego zestawu ewaluacyjnego (rys. 1).

Pozwala ona zapoznać się z jego podstawowymi właściwościami oraz zobaczyć w działaniu mikrokontroler z rdzeniem AVR32 - w tym przypadku podczas dekodowania strumienia MP3 oraz obsługi przycisków dotykowych. Podobnie można odnaleźć prezentację zestawu NGW100 i zobaczyć uruchomiony na nim system Linux, obsługiwany za pomocą standardowego terminalu.

Tabela 1. Przykładowe noty aplikacyjne

Przykładami innych firm wykorzystujących serwis YouTube do promocji własnych produktów są:

  • Xilinx (np. "Spartan-6 FPGA Industrial Ethernet Kit"),
  • Microchip (np. "32-bit PIC Microcontrollers ESC Boston 2010"),
  • Analog Devices (np. "ADXL001: Analog Devices' New MEMS Vibration and Shock Sensor").

Warto zapoznać się z udostępnianym w ten sposób materiałem, gdyż dzięki temu można lepiej ocenić, czy dane rozwiązanie będzie odpowiednie dla potrzeb projektowanego urządzenia.

Zobacz również

Dostępne nowe wydanie
Pobierz bezpłatnie