Lutowanie ręczne w technologii PTH i SMT

| Szkolenie

CEL SZKOLENIA: Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie montażu komponentów w technologii mieszanej (SMT i PTH). Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowiązujący standard montażu IPC-A-610D. CHARAKTERYSTYKA Liczba godzin: 24 PROGRAM SZKOLENIA   BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Obsługa stacji lutowniczych Podstawy lutowania Rola oraz właściwości lutowia i topników Budowa i typy płytek drukowanych Identyfikacja komponentów w technologii SMT i PTH Standard IPC-A-610D w zakresie montażu komponentów PTH i SMT Zajęcia praktyczne Egzamin teoretyczno-praktyczny

Lutowanie ręczne w technologii PTH i SMT

http://www.ipctraining.pl/pokaz_produkt.php?id=91

Zobacz również