Nowe funkcje i usprawnienia w nowej wersji Eagle 7

| Technika

W połowie 2014 roku na rynku pojawiła się nowa wersja popularnego oprogramowania do projektowania układów elektronicznych Eagle 7. Trzeba przyznać, że po przejęciu producenta programu firmy CadSoft przez Premier Farnell prace nad rozwojem tej popularnej aplikacji do projektowania nabrały tempa. Warto być na bieżąco z możliwościami, jakie zapewnia Eagle, dlatego w naszym artykule przyglądamy się zmianom, jakie zaszły w ostatnich miesiącach w funkcjonalności tej aplikacji.

Nowe funkcje i usprawnienia w nowej wersji Eagle 7

Rys. 1. Schemat w układzie hierarchicznym

Patrząc na Eagle ogólnie i z perspektywy, można zaryzykować twierdzenie, że zmiany w programie coraz bardziej kierowane są w potrzeby zaawansowanych użytkowników i projektantów złożonych układów elektronicznych i Eagle staje się dzisiaj narzędziem, które ma coraz mniej ograniczeń i coraz więcej może. Przykładowo w wersji 6 pojawiła się ceniona przez projektantów funkcja obsługi danych w formacie XML.

Najnowsza wersja 7. udostępnia fundamentalne usprawnienia i rozszerzenia zwiększające produktywność podczas pracy z modułem do projektowania schematów i z modułem autoroutera. Co więcej, pozwala na generowanie profesjonalnie wyglądających projektów 3D, co zostanie z pewnością docenione zarówno przez zawodowych inżynierów, jak i przez hobbystów. Nowy kształt Eagle'a to także nowe ikony interfejsu.

Ponadto wersja 7. pozwala tworzyć schematy na wielu arkuszach i układać je w sposób hierarchiczny. Pozwala to dzielić duże, złożone schematy na moduły i ułatwia pracę nad poszczególnymi modułami w zespole. Struktura hierarchiczna może być dowolnie duża. Istnieje możliwość podzielenia obwodu na moduły pełniące określone funkcje. Można na przykład wydzielić filtr środkowoprzepustowy lub zasilacz. Na wyższym poziomie schematu, w ramach arkuszy, takie moduły są następnie reprezentowane w uproszczonej postaci blokowej (rys. 1).

Do łączenia modułów ze światem zewnętrznym służą tak zwane porty. Zapewniają one połączenia ze ścieżkami innych modułów, a także z podzespołami wyszczególnionymi w schemacie na wyższym poziomie. Upraszcza to tworzenie złożonych schematów. Na przykład takich, w których występuje wiele identycznych kanałów lub filtrów. Tworząc moduł, można też określić różne wartości podzespołów dla różnych wariantów urządzenia. Pozwala to na przykład łatwo tworzyć filtry dla różnych częstotliwości. Przy umieszczaniu modułu na schemacie wybiera się żądany wariant.

Rysowanie ścieżek w oparciu o schemat hierarchiczny nie różni się zbytnio od pracy z klasycznym schematem. Podzespoły są pogrupowane w moduły. Rozmieszczanie podzespołów i prowadzenie ścieżek sygnałowych przebiega tak samo, jak zwykle.

Lepszy autorouter

Rys. 2. Autorouter - jednoczesne proponowanie wielu wariantów prowadzenia ścieżek

W edytorze ścieżek programu Eagle 7 pojawiło się też drugie usprawnienie. Ulepszony i zaktualizowany autorouter. Teraz użytkownik ma do wyboru nowy, opcjonalny TopRouter, dostępny w menu konfiguracji autoroutera. TopRouter wykorzystuje zupełnie inne podejście topologiczne do wyznaczania ścieżek niż klasyczny autorouter.

Przeprowadzając wewnętrzne obliczenia, nie kieruje się on w ogóle ograniczeniami nakładanymi przez siatkę. Dopiero gdy skończy on wyznaczanie ścieżek, uruchamia kilka przebiegów tradycyjnego autoroutera w celu zoptymalizowania ścieżek i przeprowadzenia ich zgodnie z przyjętymi regułami projektowymi. W rezultacie uzyskuje się projekt ze znacznie mniejszą liczbą przelotek w porównaniu z projektami bazującymi wyłącznie na klasycznej wersji autoroutera.

Poza nowym algorytmem prowadzenia ścieżek, moduł autoroutera wykorzystuje teraz możliwości procesorów wielordzeniowych. Dzięki temu program może przygotowywać dla użytkownika kilka różnych wariantów prowadzenia ścieżek jednocześnie. Użytkownik może wprowadzić różne parametry, a Eagle przygotuje na ich podstawie kilka wersji do porównania. Aby uniknąć sytuacji, w której Eagle zająłby wszystkie zasoby komputera, istnieje możliwość określenia maksymalnej liczby rdzeni procesora, jakie program ma mieć do dyspozycji (rys. 2).

Użytkownik może zlecić dobranie odpowiedniej siatki połączeń autorouterowi i wybrać preferowany wariant ścieżek sygnałowych. W ten sposób można przeanalizować naprawdę wiele wariantów, zależnie od ustawień, które pozwalają na pozostawienie użytkownikowi pewnego stopnia swobody. Użytkownik ma możliwość korygowania parametrów, a także usuwania, kopiowania i edytowania wariantów ścieżek.

W czasie, gdy Eagle pracuje nad poszczególnymi wariantami, można przełączać się między poszczególnymi procesami i śledzić postępy. Po zakończeniu przetwarzania wszystkie wynikowe siatki połączeń można obejrzeć w edytorze. Po kliknięciu ikony oceny w edytorze można wtedy dokonać wyboru i zakończyć proces prowadzenia ścieżek. Bieżący układ ścieżek zostanie wówczas zachowany, a pozostałe warianty usunięte.

Zobrazowanie 3D

Rys. 3. Przykład eksportowania do pliku IDF przy użyciu języka ULP

Eagle 7 daje ponadto teraz możliwość prezentacji projektu w formacie 3D, z myślą o projektowaniu elementów mechanicznych i produkcji. Najnowsza wersja programu obsługuje nowy język ULP, w którym można tworzyć pliki IDF. Najpierw przy użyciu atrybutów definiuje się maksymalną wysokość podzespołów.

Język ULP pozwala wówczas wygenerować prostą trójwymiarową grafikę w formacie IDF, która jest wystarczająca do prostych zastosowań. Jeżeli potrzebny jest bardziej rozbudowany model, istnieje możliwość wygenerowania dokładniejszych plików 3D dzięki połączeniu online z poziomu programu obsługiwanemu przez firmę zewnętrzną. Usługa firmy Simplified Solutions przyjmuje pliki IDP z programu Eagle i przekształca je na format STEP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie CadSoftu.

Zmodernizowany interfejs

Rys. 4. Eagle -> IDF -> STEP - interfejs internetowy do generowania danych w formacie STEP

Poza istotnymi nowymi funkcjami i ulepszeniami wymienionymi powyżej, nowa wersja Eagle może też poszczycić się zmodernizowanym interfejsem. Poprzednie ikony z lat dziewięćdziesiątych zostały zastąpione nowymi, świeżymi, współczesnymi ikonami. Oczywiście osoby, które preferują pracę z klasycznymi ikonami, mogą w każdej chwili wybrać opcję przywracającą stary interfejs.

To nie koniec dobrych wiadomości. Pliki utworzone w wersji 7., łącznie ze schematami bez struktury hierarchicznej, są w większości zgodne z wersją 6. Biblioteki i rysunki płytek również można łatwo przenosić między wersjami. Wersja 6. nie obsługuje natomiast schematów ze strukturą hierarchiczną.

Wersję bezpłatną (Freeware) można pobrać ze strony www.cadsoftusa.com. Ze względu na ograniczenie do jednego arkusza schematu, wersja ta nie pozwala jednak na zapoznanie się z projektowaniem hierarchicznym. Oznacza to, że funkcja tworzenia modułów jest niedostępna. Można jednak skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej w opcji Freemium.

Jest ona rozpowszechniana przez portal element14.com grupujący społeczność elektroników prowadzony przez firmę Premier Farnell. Wersja Freemium pozwala na stworzenie 4 arkuszy, a tym samym daje możliwość przetestowania projektów hierarchicznych. Działa ona przez 30 dni. Po upływie tego terminu użytkownik może wybrać taką licencję Eagle, jaka najlepiej pasuje do jego potrzeb i sposobu pracy. Wszystkie projekty rozpoczęte w wersji Freemium można wówczas przenieść do płatnych wersji Eagle.

Richard Hammerl
Dział Obsługi Klienta CadSoft
Farnell element14

www.farnell.com/pl

Zobacz również