Przekaźniki czasowe Relpol z niezależną regulacją czasów T1 i T2

| Technika

Firma Relpol - krajowy producent przekaźników elektromagnetycznych, od kilku lat konsekwentnie rozwija równoległą ofertę produktów z wbudowaną logiką elektroniczną, czego przykładem mogą być przekaźniki czasowe. Elementy te przeznaczone są do pracy w prostych układach automatyki budynkowej i przemysłowej i pozwalają na generowanie dwóch interwałów czasu T1 i T2 z niezależną regulacją i wyzwalaniem.

Przekaźniki czasowe Relpol z niezależną regulacją czasów T1 i T2

Tabela 1. Funkcje i modele przekaźników czasowych

W przekaźnikach czasowych stosowane są podzespoły elektroniczne najwyższej jakości, które decydują o ich dokładności działania i wysokiej niezawodności. Przekaźniki przystosowane są do zasilania napięciami AC i DC z zakresu 12...240 V. Ich obudowy wykonane są w standardzie modułowej aparatury instalacyjnej o szerokości 17,5 mm.

Dostępne w przekaźnikach funkcje czasowe dają praktycznie możliwość ich nieograniczonego zastosowania. Montowane są w szafach sterowniczych, w instalacjach budynkowych, w układach automatyki przemysłowej i energetycznej, w układach sygnalizacji i zabezpieczeń w wielu innych aplikacjach.

Przykłady aplikacyjne

Rys. 1. Funkcje pokręteł na panelu przednim przekaźnika czasowego MT-TIP-17S-11-9240

W tabeli 1 przedstawiono funkcje, które są realizowane przez te przekaźniki oraz symbole poszczególnych komponentów wchodzących w skład tej grupy. Jedna z przykładowych aplikacji, gdzie może być zastosowany taki przekaźnik, to prosty układ do zgrzewania dwóch części jarzma (elementów przekaźnika), gdzie czas pracy grzałki to 3/5 okresu całego cyklu zgrzewania. Przekaźnik czasowy steruje tym procesem, załączając zgrzewanie na 3 s i wyłączając je na 2 s (rys. 2). Wykorzystano do tego celu funkcję pracy cyklicznej o dwóch niezależnych czasach T1 i T2 ze startem wg funkcji Ii lub Ip zależnym od stanu zestyku S.

Ten sam przekaźnik może także znaleźć zastosowanie w prostym sterowaniu taśmą transportową. Stanowiska montażowe połączone są ze sobą w linię, po której jadą wózki z podzespołami. Przejazd wózków odbywa się automatycznie, a cykl tej pracy to 20 s i przerwa 5 min (silnik linii transportowej jest sterowany przez przekaźnik czasowy).

Kolejną wersją przekaźnika czasowego z oferty Relpolu jest MT-TER-17S-11-9240 z niezależną regulacją czasu T1 i T2 i funkcją ER - opóźnione załączenie i opóźnione wyłączenie sterowane zestykiem S. Przekaźnik ten znalazł zastosowanie m.in. w aplikacji sterowania dwoma podajnikami liniowymi, gdzie praca jednego podajnika jest uzależniona od pracy drugiego.

Rys. 2. Schemat podłączenia przekaźnika czasowego MT-TIP-17S-11-9240 w aplikacji sterowania procesem zgrzewania

Rys. 3. Schemat podłączenia przekaźnika czasowego MT-TER-17S-11-9240 w aplikacji sterowania pracą dwóch podajników

Podajnik pierwszy zaczyna pracę, sygnał sterujący jest podawany na styk S przekaźnika czasowego. Przekaźnik czasowy odmierza opóźnienie i po 7 s zaczyna pracować drugi podajnik. Po skończeniu pracy pierwszego podajnika sygnał sterujący S jest wyłączany i następuje odliczanie 1 minuty opóźnienia w pracy podajnika nr 2. Podajnik nr 2 pracuje dłużej, aby z linii zjechały wszystkie podzespoły (rys. 3).

Mariusz Cisek
Relpol SA

www.relpol.com.pl